Полските протести. Къде сме ние?

Автор: Марта Златева

Това, което се опитаха да направят с полските жени, е ненормално на толкова много нива, че ми е трудно да дишам. Много хора взеха отношение по темата и обясниха защо и как желаните от полското правителство промени са погазване на човешките и гражданските права на жените в Полша. (още…)

 

Всяка бременна жена се пита колко е нормално да продължи бременността и дали е опасно да преноси. Добрата информираност може да помогне на раждащата жена да вземе добри решения относно раждането. Най-новите изследвания показват, че:

  • традиционният възглед за продължителността на бременността не се крепи на научни доказателства и се нуждае от преосмисляне
  • средната продължителност на бременността е повече от 40 седмици
  • има множество фактори, които определят продължителността на бременността.

(още…)

от

Покана за Общо събрание на Сдружение „Родилница“

(по-долу наричано СДРУЖЕНИЕТО за краткост)

На основание на чл. 13 от Устава на сдружението, Управителният съвет на Сдружението организира Общо събрание на членовете на Сдружението на 18.02.2017г. от 17 часа в град София на адрес: ул. Раковски 113, ет. 5, ап. 17-18 при следния дневен ред:

(още…)

Тази година срещата е под надслов „Стандарти, безопасност, умения в акушерската практика“.

На 5 и 6 ноември 2016 г. в конферентната зала във Велико Търново се събраха над двеста акушерки, обсъдени бяха темите, свързани с акушерския модел на грижа, утвърждаването и регулацията на самостоятелната акушерска практика в България, патронажната акушерска грижа и други. (още…)

По случай деня на Народните Будители, Сдружение „Родилница“ и фондация „Отворен интелект – OPEN MIND” Ви канят на премиерата на официалната версия на българския документален филм „РОДИЛНИ РАЗКАЗИ“ (22 мин.) – http://storiesofbirth.org/

и

дискусия на тема:
„КАК ДА ПОСТИГНА МЕЧТАНОТО ОТ МЕН РАЖДАНЕ В БЪЛГАРИЯ?“.

(още…)

от

Предпремиера: Прожекция на филма „Родилни Разкази“ + дискусия

22-минутен документален, България

По случай деня на Народните Будители, 1-ви ноември, Сдружение „Родилница“ Ви кани на предпремиерната прожекция на българския

документален филм „Родилни разкази“

и на

дискусия на тема

„Раждането на нашето дете – вълшебно събитие.  Как може да стане това в България?.

Къде:             хотел Хемус, гр. София, мецанин

(кръстовището на бул. Черни връх и бул. Арсеналски)

Кога:              на 23-ти октомври 2016 г., неделя, от 18:30 ч. (още…)

Покана за Общо съб­ра­ние на Сдружение „Родилница“

На осно­ва­ние на чл. 26 от Закона за юри­ди­чес­ките лица с нес­то­пан­ска цел,  Управителният съвет на Сдружение „Родилница“  орга­ни­зира Общо съб­ра­ние на чле­но­вете на Сдружението на 19 октомври 2016 г. (сряда) от 18:00 ч. в град София, на адрес: офис сграда City Point Centre, ет. 1, офис № 45 (ТЕСС Пар­т­нерс ООД), бул. Алек­сан­дър Мали­нов № 23, 1719 София

Дневен ред:

1. Прием на нови членове.

2. Избор на нов член на Управителния съвет на Сдружението.

3. Приемане на стратегия за работа на Сдружението в петгодишен хоризонт.

4. Отчитане на резултатите от приключилия успешно проект.

5. Участие на Сдружение „Родилница“ съгласно документа „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване“ – дискусия, приемане.

6. Разни

Мол­бите за член­с­тво и кандидатурите за член на Управителния съвет следва да се изп­ра­тят пис­мено до 16.10.2016 г. на елек­т­ро­нен адрес info@rodilnitza.com.

Молба за членство

Устав

Повече акушерска грижа и „нормализиране“ на разговора за бременността и раждането,

препоръчва британският експерт д-р Трейси Купър

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ

На 19.04.2016 г., вторник, от 11 ч. в Червената зала на Център за култура и дебат „Червената къща“ ще се проведе кръгла маса на тема „Нужни реформи за оптимизиране на майчиното здравеопазване у нас“. Съорганизатор на събитието е „Коалиция за майчино здравеопазване“, http://maternitycare-bg.org/. (още…)

ПОКАНА

По-близо до съвременното раждане
Дискусия за добри практики и превенция на цезарово сечение

на 26 април 2016 г., вторник, от 15:00ч

в Червената зала на Център за култура и дебат „Червената къща“ (още…)

Closer to the Contemporary Birth-Giving

INVITATION for an open dialogue about the way that our babies are coming into the modern world, during the international Cesarean Awareness Month.
Given the continuously growing speed of babies delivered via Cesarean section in Bulgaria, it is expected that the rate will go beyond 40% of all deliveries in 2016. The World Health Organisation has aproved that this rate should be kept between 15% and 19%.

 

On 26th April, Tuesday, at 15 o’clock in the Red Hall of the Red House the „Coalition for Maternity Care“ will gather together obstetricians, midwives, politicians, activists and mothers to analyse and find together the reasons for this trend which is not at all limited only within our country. We will go through its risks and possible outcomes, we’ll suggest and discuss possible solutions – many of them already successfully applied in other countries. (още…)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ СФОРМИРАТ
КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Днес, 21 март 2016 г. от 12 ч. в Пресклуба на БТА-София се проведе пресконференция, която представи резултатите по проекта „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване„. Пълният запис е на разположение на сайта на БТА: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_g0uelhp4 (още…)