Има доказателства, че прилагането на Кристелер е опасно за майката и бебето

Интервю с д-р Николас Рубашкин, дадено за „Родилница”

„Ще трябва да квалифицираме допълнително предоставящите родилни грижи, за да увеличим знанията и комфорта им при прилагането на основани на доказателства средства за улесняване на активната фаза на раждането.”

(още…)

Известно е, че първият контакт между майката и бебето е от съществено значение и за двамата. Изключително важно е бебето да расте със своята майка от момента на раждането. Едва ли има по-голяма психическа травма за едно дете от това неговата майка да му бъде отнета, да не може да бъде кърмено от нея, да не усеща нейната топлина, грижа и закрила. Новородените и бебетата в най-голяма степен се нуждаят от своята биологична майка, най-зависими са от нея и най-рисковано именно за тях е да бъдат лишени от нея.

За съжаление, с новото законодателство относно закрилата на детето се създават условия много бебета да бъдат лишени от майка си, без това да е необходимо.

С промените в Закона за закрила на детето (ДВ, бр. 24 от 2019 г., чието влизане в сила беше отложено за 01.07.2020 г.) се създаде нов член – 36б, според който управителят на лечебно заведение, в което има родилно отделение, и личният лекар на бременна жена, на които е станало известно, че съществува непосредствен риск от изоставяне на дете веднага след раждането, са длъжни незабавно да подадат сигнал до дирекция „Социално подпомагане“. Според алинея 4 на този член управителят на лечебното заведение, в което има родилно отделение, не може да изписва детето до изтичането на срока за проверка на сигнала.

Според адв. Илияна Мавродиева-Ангелова тази разпоредба е особено притеснителна. На международна конференция под надслов „Отвличане на деца от социалните служби. Скрита война срещу семейството”, състояла се в София на 29 и 30 септември 2019 г., тя разясни, че съществува опасност преценката на лекарите да е неправилна, тъй като е субективна.

Липсват законови критерии кои обстоятелства могат да свидетелстват за наличие на риск от изоставяне. Възможно е например майката да отказва антибиотици за бебето си и това да бъде счетено като опасно за здравето му поведение и оттук лекарят да си направи извод за наличие на риск от изоставяне. Възможно е също лекарят да е получил невярна информация от зложелател и да подаде сигнал до социалната служба само въз основа на тази информация.

Миналата година се случи нещо подобно. На конференцията адв. Петър Николов разказа за случая на Симона Алекова от с. Арда, Смолянско, която не успява да заведе бебето си у дома след раждането и да го накърми. Социалните работници го взимат още от родилния дом с аргумента, че майката не била способна да се грижи за бебето. Оказва се, че повод за взимането на детето е устен анонимен сигнал от зложелател. След няколко месеца Симона Алекова успява да докаже, че обвиненията спрямо нея са безпочвени, и си връща детето чрез съда. Но как тя ще излекува психическата травма – собствената си и най-вече тази на бебето?! Според психолозите липсата на майката в първите дни от живота е причина по-късно за депресия, чувство за изоставеност, несигурност и малоценност. Освен това, майчината кърма е много важна в първите месеци от живота, когато се изгражда имунната система. В тази лична драма никой не е осъден да носи отговорност за непоправимата травма от раздялата. Законът не предвижда неблагоприятни последици нито за лице, което подава лъжлив сигнал, нито за социални работници, които не проверяват истинността на твърденията в получения сигнал. Това е сериозен пропуск на законодателя, който отваря широко вратите за злоупотреби, корупция, грешки, заплахи и лично отмъщение. Родилката може да бъде поставена под заплаха да й бъде отнето детето, ако отстоява правото си на информиран избор относно родилните грижи.

На 09.01.2020г. Екатерина Георгиева Славова, на 6 месеца, беше лишена от своята майка „благодарение” на германските социални служби, отново по лекарски сигнал. Социалните работници обяснили на родителите – българи, живеещи в Германия, че били открити следи, въз основа на които можело да се предположи насилие върху бебето. Става въпрос за хематом в главата, който според властите можело да бъде причинен от разтърсване на бебето от майката. Оправданието за отнемането на бебето звучи нелепо, още повече на фона на факта, че бебето е изцяло на кърма цели 7 месеца – очевидно е желано и обичано дете. Но, дори и да успеят да върнат рожбата при себе си, родителите и детето вече са травмирани от раздялата. Някой ще носи ли отговорност за причинената на това семейство психическа травма?

Изобщо, закрилата на детето според „модерното” законодателство се основава на погрешния възглед, че родителите по презумпция са опасни за детето си и то трябва да бъде защитавано от тях. Погрешно е детето да бъде отнемано без съдебно решение, а след това родителите да трябва да се борят месеци и години, за да си върнат детето, доказвайки невиновността си. Би следвало да се приеме, че по принцип всяка майка иска да отгледа детето си, щом го е износила девет месеца и е преминала през всички трудности, болки и рискове, за да му даде живот. Не правилото, а изключението трябва да подлежи на доказване. Отнемане на дете от родителите без съдебно решение следва да се извършва само въз основа на изчерпателно и ясно определени в закона критерии, които очертават безспорните случаи на насилие, пораждащо опасност за живота и здравето на детето. Във всички останали случаи следва да се предпочете интереса на детето да бъде с родителите си до доказване на обвиненията срещу тях. Ако не бъде гарантирано правото на неприкосновеност на семейството, жертвите на системата за закрила на детето ще бъдат повече от спасените от нея.

Родилница

До министъра на здравеопазването

 Копие: До омбудсмана на РБ

  

СТАНОВИЩЕ

 на сдружение „Родилница“

относно проект на Наредба за утвърждаване на Медицински стандарт „Акушерство и гинекология“,

публикуван на сайта на МЗ на 01.02.2018

 

С настоящото становище сдружение „Родилница“ изразява позицията на хиляди раждащи жени, които четат и подкрепят материалите на нашия сайт и фейсбук-страница. Според проведена от нас анкета мнозинството от раждащите в България жени не са удовлетворени от предоставяните им родилни грижи в лечебните заведения. Повечето от тях се чувстват травмирани (психически и физически) от приложените им нежелани от тях медицински интервенции, от незачитането на достойнството им, лишаването им от контакт с бебето в първите 24 часа от раждането. По тази причина някои жени дори се отказват от следващо раждане или търсят алтернативни варианти за раждането (частна болница, вкъщи или в чужбина).

Проучвайки опита на повечето държави от ЕС, заключаваме, че много от практиките в българските болници са остарели и се разминават с прилаганите в ЕС и с препоръките на Световната здравна организация. (още…)

 

Всяка бременна жена се пита колко е нормално да продължи бременността и дали е опасно да преноси. Добрата информираност може да помогне на раждащата жена да вземе добри решения относно раждането. Най-новите изследвания показват, че:

  • традиционният възглед за продължителността на бременността не се крепи на научни доказателства и се нуждае от преосмисляне
  • средната продължителност на бременността е повече от 40 седмици
  • има множество фактори, които определят продължителността на бременността.

(още…)

от

Покана за Общо събрание на Сдружение „Родилница“

(по-долу наричано СДРУЖЕНИЕТО за краткост)

На основание на чл. 13 от Устава на сдружението, Управителният съвет на Сдружението организира Общо събрание на членовете на Сдружението на 18.02.2017г. от 17 часа в град София на адрес: ул. Раковски 113, ет. 5, ап. 17-18 при следния дневен ред:

(още…)

Тази година срещата е под надслов „Стандарти, безопасност, умения в акушерската практика“.

На 5 и 6 ноември 2016 г. в конферентната зала във Велико Търново се събраха над двеста акушерки, обсъдени бяха темите, свързани с акушерския модел на грижа, утвърждаването и регулацията на самостоятелната акушерска практика в България, патронажната акушерска грижа и други. (още…)

По случай деня на Народните Будители, Сдружение „Родилница“ и фондация „Отворен интелект – OPEN MIND” Ви канят на премиерата на официалната версия на българския документален филм „РОДИЛНИ РАЗКАЗИ“ (22 мин.) – http://storiesofbirth.org/

и

дискусия на тема:
„КАК ДА ПОСТИГНА МЕЧТАНОТО ОТ МЕН РАЖДАНЕ В БЪЛГАРИЯ?“.

(още…)

от

Предпремиера: Прожекция на филма „Родилни Разкази“ + дискусия

22-минутен документален, България

По случай деня на Народните Будители, 1-ви ноември, Сдружение „Родилница“ Ви кани на предпремиерната прожекция на българския

документален филм „Родилни разкази“

и на

дискусия на тема

„Раждането на нашето дете – вълшебно събитие.  Как може да стане това в България?.

Къде:             хотел Хемус, гр. София, мецанин

(кръстовището на бул. Черни връх и бул. Арсеналски)

Кога:              на 23-ти октомври 2016 г., неделя, от 18:30 ч. (още…)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ СФОРМИРАТ
КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Днес, 21 март 2016 г. от 12 ч. в Пресклуба на БТА-София се проведе пресконференция, която представи резултатите по проекта „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване„. Пълният запис е на разположение на сайта на БТА: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_g0uelhp4 (още…)

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ СФОРМИРАТ КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

Уважаеми колеги,

На 21-ви март, понеделник, в 12.00 ч. в Националния пресклуб на БТА (София, бул. Цариградско шосе № 49) ще обявим създаването на Коалиция за майчино здравеопазване.

 

УЧАСТНИЦИ:

МИГЛЕНА ДЕЛЧЕВА – УПРАВИТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „РОДИТЕЛИ ЗА РОДИТЕЛИ“

БОЯНА ПЕТКОВА – ПЕДИАТЪР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „МАКОВЕ ЗА МЕРИ“

НЕЛИ МУТАФОВА – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „РОДИЛНИЦА“

РАЛИЦА ДИМИТРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

КОАЛИЦИОННА МРЕЖА: Фондация „Родители за родители“, Сдружение „Естествено“, Фондация „Макове за Мери“, Асоциация на българските дули, Сдружение „Родилница“, Фондация „Приятелство“, Български хелзинкски комитет, журналисти и активисти (още…)

 

16 февруари 2016 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Здравни права на раждащата жена в България

Правата на жената по време на бременността ѝ и при раждането са разписани в много закони, в международни конвенции и дори в Конституцията. На хартия бременната и раждаща жена е най-закриляният и обгрижван ползвател на здравната система. На практика обаче мащабно проучване на СЗО от 2015 г. констатира, че неуважението към раждащата жена и насилието над нея са основните пречки пред намаляването на майчината смъртност в световен мащаб.

  (още…)