Начало » За Нас

За Нас

Проект
„Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване
на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване”

Сдружение „Родилница в партньорство с Фондация „Родители за родители“

 

EEA_Grants_JPG_4642_1

Project
„Strategy for a Long-term Advocacy Campaign
for Human and Civil Rights in Maternity Care”

Association “Rodilnitza” in partnership with Parents for Parents Foundation

 .
.


Начало   |   Екип и контакти   |   Доклади/Материали


 

 

За Нас

Изпълнителите на проекта са Сдружение „Родилница“ и Фондация „Родители за Родители“

 

Сдружение „Родилница“
за жените и раждането с любов

Rodilnitza logo BlackКратко представяне:
„Родилница”е сдружение на жени и майки, родено от инициативата на неформална гражданска група през 2009 г. Основните цели на организацията са да съдейства за подобряване на състоянието на майчиното здравеопазване в България, за уважение към майката при вземане на решения, отнасящи се до нея и нейното бебе, за спазване на човешките и гражданските права на жените и техните семейства през бременността, по време на раждане и в послеродовия период. Сдружението разпространява информация, включително интересни преводни материали, чрез интернет страницата www.rodilnitza.com и социалните мрежи, организира кампании и инициативи и оказва съдействие в случаите на нарушени права.

Обстойно представяне:
Сдружение „Родилница“ е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза през 2012 г., но още от 2009 г. работи като неформална гражданска организация. Целите на сдружението съгласно устава са:

(1) Да предоставя информация за правата на жените по време на бременност, раждане и следродовия период.
(2) Да предоставя подкрепа и юридическа помощ на жени, преживели травматично раждане.
(3) Да лобира с асоциации на лекари и акушерки, болници и националната здравна система за подобряване на консултативната, родилната и следродилната помощ.
(4) Да предоставя информация и подкрепа на акушерки и дули.
(5) Да участва в подобряване на законодателството по отношение на консултативната, родилната и следродилната помощ.
(6) Да организира наблюдения и статистически проучвания върху състоянието на консултативната, родилната и следродилната помощ.
(7) Да организира конференции, семинари, публични акции и други законни форми на гражданска дейност, свързани със защита правата на бременните, родилките и жените.

Сдружение „Родилница” работи за подобряване на родилните практики в България и за реално прилагане на правата на раждащата жена. Над пет години гражданската група отбелязва Световния ден за премахване на насилието към жените, 25-ти ноември.

Акции и кампании на „Родилница”:

„НЕ на насилието!” (2009)
„ИнфоГласност – информирано ли се съгласяваш?” (2010)
„Първи контакт – кампания за неразделяне на майката и бебето след раждането” (2011)
„Да простим за преживяното насилие в родилните домове!” (2012)
„Допустимо ли е насилието при раждане?” (2013-2014)
Албумът със споделени истории „Насилието преразказано”

Сдружение „Родилница” има две номинации за наградите Човек на годината, организирани ежегодно от Българския хелзинкски комитет.

 


 

Фондация „Родители за родители“

Фондация „Родители за родители“ е създадена, за да работи за промяна на нагласите и практиките, свързани с грижите за бременната, раждащата жена и новороденото. Фондацията си поставя за цел да съдейства за въвеждане на холистичния модел на грижа, за въвеждане на добри практики относно естествено протичащите процеси в организма на жената, свързани със зачеването, бременноста, раждането и следродилния период, да работи за познаване и зачитане на правата на бременната и родилката. Подпомага активно и съдейства за подготовката на родителите за задачите, които ще се налага да решават по пътя от зачеването до пълнолетието на децата им.

Фондацията е със седалище в София.

 

 


 

Проектът „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница се носи от Сдружение „Родилница“ и от Фондация „Родители за родители“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази Интернет страница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.