Статии в карегория НПО Родилница

На основание на чл. 26. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел,  Управителният съвет на Сдружение „Родилница“  организира годишно общо събрание на членовете на Сдружението на 27 януари 2013 г. от 16:00 ч. в град София, ул. Княз Борис I № 44-Б, ет. 1, Център МАТАТАМА. (още…)

Загрижени за състоянието на родилните грижи в България, отчитаме следните ФАКТИ:

1. Родилните грижи, предоставяни от медицинските лица в българските болници, са далеч под нивото на добрите практики в повечето страни-членки на ЕС. Здравето по дефиниция на Световната здравна организация е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие на индивида. Раждането в българските болници е разглеждано само като физиологичен процес, без да се взима под внимание фактът, че начинът на протичането му оставя дълбока следа върху психическото и социално благополучие,  а понякога и върху физическото състояние, както на майката, така и на детето.

2. В България не се отчитат важни медицински открития, прилагани от десетилетия на запад, като например необходимостта за по-успешното протичане на раждането от: движение по време на раждане, спокойна и тиха обстановка, възможност за избор на поза за раждане и др. Не се отчита и значимостта на неотделянето на майката и бебето след раждането. Същевременно се прилагат методи, които на запад отдавна са отречени (например масово у нас се прилага маневрата Кристелер (натиск върху корема на родилката), която е забранена в повечето западни държави). (още…)

Рискът при планирано домашно раждане може да са намали до този в болницата, ако при раждането присъства медицинско лице. За това алармираха днес от група неправителствени организации, начело със сдружение Родилница.

Според българското и международното законодателство бременната жена може свободно да избира мястото на раждане, включително и в собствения й дом. Акушерките и други медицински лица обаче не могат да асистират при раждане в дома, поради липса на регламент. Това поставя в необоснован риск майките, които раждат планирано у дома. Според Европейският съд за правата на човека държавата не трябва да възпрепятства медицински лица, които биха искали да акушират вкъщи. (още…)

Сдружение „Родилница” е неправителствена организация в обществена полза, родена 2009 г.

www.rodilnitza.com

 

Пресконференция

Вторник, 20.11.2012, София Прес Клуб, 12:00

За контакти: Мина Парчева | info@rodilnitza.com | 0889 300 449

 

За нуждата от регламент за извънболничното раждане,
за да се намали рискът за майката и бебето

(още…)

Отзвук от международната конференция за домашно раждане, Прага 2012

Международната конференция под надслов „Източна Европа се нуждае от акушерки повече от всякога“ се състоя в Прага на 23 и 24 май 2012 г. Събитието събра акушерки, активисти, юристи и дули от повече от 10 държави в Централна и Източна Европа, чиято основна задача беше да направят преглед на системите за акушерски грижи в тези държави и да очертаят пътища за подобряването на грижата за бременните, раждащите жени и техните бебета чрез по-обхватни и качествени акушерски грижи. Друг важен момент в акцентите на конференцията бяха човешките права на раждащите жени и професионалните права на акушерките. (още…)

Застрашаването на свободния достъп до медицинска помощ и лекарската тайна

Тези дни за пореден път жена, потърсила медицинска помощ след раждане протекло в дома и, е била подложена на нападки и натиск от страна на болницата, към която се е обрънала. Лична здравна информация за нея и детето и е била препратена към медиите в нарушене на правата и на пациент. Обезпокоени от зараждаща се тенденция за дискриминация и грубо отношение към жените, потърсили медицинска помощ, пишем следното отоворено писмо.

Притесняваме се, че продължаващите нападки към жени, решили да родят вкъщи, както и изнасянето на лични данни от страна на медицинския персонал, ще обезкуражи още повече жени да потърсят медицинска помощ, когато им е нужна. Това ще възпрепятства правото на всяка жена на достъп до спешна медицинска помощ.

Според Закона за здравето всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ. Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на следните принципи: 1) своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ; 2) равнопоставеност при оказване на медицинска помощ с приоритет за деца, бременни и майки на деца до 1 година; и 3) зачитане правата на пациента. Закон за здравето чл. 81, ал. 1 и ал. 2, точки 1,2, и 4. (още…)

Отворено писмо до ръководството на болница „Свети Лазар“- София

Уважаеми Д-р Николова и Д-р Николов,

НПО „Родилница” има за цел да предоставя информация за правата на жените, както и подкрепа и юридическа помощ на жени, преживели травматично раждане. Също така и да лобира за подобряване на консултативната, родилната и следродилната помощ. Във връзка с това Ви пишем за да изнесем на преден план някои обезпокояващи практики в болница „Свети Лазар“.

Бихме искали да подчертаем, че все повече от жените, които се насочват към Вашата болница, разчитат на новите за страната ни медицински практики и на удовлетворяването на някои чисто човешки нужди на раждащата жена, като осигуряване на спокойствие и тишина, възможност за движение по време на контракциите, прилагане на топли компреси в перинеалната област, присъствие на близките хора, избор на поза във фазата на изгонване на плода, контакт кожа-до-кожа между бебето и майката непосредствено след раждането, поставяне новороденото на гърда преди раждането на плацентата, изчакване на спокойно и естествено отделяне на последната, насърчаване на кърменето и др. (още…)

Покана за свикване на Общо Събрание на Сдружение с нестопанска цел „Родилница“

 

На основание на чл. 26. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел,  Управителният съвет на Сдружение „Родилница“  организира годишно общо събрание на членовете на Сдружението на 31 март 2012 г. от 16:00 ч. в град София, ул. Княз Борис I № 44-Б, ет. 1, Център МАТАТАМА.

Дневен ред:

1. Промени в членския състав на сдружението – прием на нови членове.

2. Определяне на размера на членския внос.

3. Приемане на плана за работата на сдружението за 2012 г.

4. Разни

Молбите за членство трябва да се изпратят писмено до 26 март на адрес info@rodilnitza.com

_____________

Молба за членство

Устав на сдружението