Статии в карегория Научни изследвания

Становище на Световната Здравна Организация

Всяка жена има правото да получи най-добрите постижими грижи за здравето, което включва правото да получи изпълнени с уважение и достойнство грижи по време на бременност и раждане.

Много жени по света стават жертва на неуважително и насилствено отношение по време на раждане в болнични заведения. Такова отношение към раждащата не само нарушава правото на жената на грижа с уважение, но също така може да застраши правото им на живот, добро здраве, физическата им цялост и правото да не бъдат дискриминирани. Това становище приканва към по-активни действия, осъществяване на диалог, извършване на проучвания и осигуряване на подкрепа на тази важна част от общественото здраве и въпрос от сферата на човешките права. (още…)

Част от подготовката ми за Международната конференция за човешките права и раждането през 2012г. в Хага бе да прочета за професионалистите, които бяха поканени да говорят в различните панели.  Адвокати за човешки права, акушерки с дългогодишни практики и опит, лекари, етисисти, философи и  майки от всички краища на света. Измежду тях попаднах и на професор Питър Брокълхрст и след като се запознах с неговото сериозно резюме (прочетете в края на тази статия) и работата му с най-голямото проучване в Англия, което сравнява резултатите около раждането в къщи и това в болница, желанието ми да го интервюирам нарастна и се свързах с него. (още…)

Домашно раждане: противопоказания и ситуации, изискващи транспорт в болнично заведение

(Приложения А, Б и Д от официалния наръчник Стандарти за грижа на акушерската гилдия на щата Минесота)

Противопоказания за домашно раждане на база здравната история на майката

Съществуват състояния, изискващи грижи извън практиката на традиционните акушерки. Тъй като тези състояния са потенциално опасни за живота и здравето на майката и плода, акушерките трябва да насочат бременните жени, при които се среща някое от упоменатите състояния, към лекар за проследяване на бременността и водене на раждането: (още…)

Международните срещи за женско здраве се провеждат от близо 30 години и събират на едно място феминисти, академици, активисти и всички, които искат да подобрят състоянието на женското здраве по света. Тази година в Брюксел се събраха над 300 участника от повече от 60 страни. Родилница също взе участие, за да привлече внимание към правата на жената по време на раждане и ситуацията в България. (още…)

Ултразвук: Повече вреден отколкото полезен?

Историята на ултразвука започва през юли 1955г., когато един акушер от Шотландия, Иън Доналд, взема назаем една промишлена ултразвукова машина, използвана за установяване на дефекти в метал и я прилага върху няколко тумора, които е отстранил преди това, използвайки телешка пържола за проверка. Той открива, че различните тумори дават различно ехо. Скоро Доналд започва използването на ултразвук не само при жени с абдоминални тумори, но и върху бременни. В медицинските списания се появяват статии по въпроса и употребата на ултразвука бързо се разпространява по целия свят. (още…)

Епидемията Епидурална упойка

Използването на епидурални упойки е толкова често срещано в наши дни, че много специалисти в раждането наричат 90-те години – ерата на епидуралната епидемия. Мнозина практикуващи медицина считат епидуралната упойка за безопасна и ефективна и като истинска панацея за справяне с родилните болки.

Вярно е, че повечето жени изпитват болка по време на раждане. Тази болка може да бъде силна и много истинска (още…)

Опасностите на планираното болнично раждане

Абстракт: Раждането в болница никога не е било подложено на строга научна оценка, но въпреки това се смята, че е по-безопасно от едно планирано домашно раждане, даже и за жени с ниско-рискови бременности. Често подкрепяна е идеята, че рядко има усложнения, които могат да възникнат по време на раждането и следователно е по-безопасно за ниско-рисковите жени да планират раждане в болница, а не асистирано домашно раждане. Не съществува нито един публикуван доклад в подкрепа на това твърдение. При положение че има квалифициран и добре оборудван родилен персонал и когато прехвърлянето в болница не отнема повече от 45 минути, планираното домашно асистирано раждане е винаги по-безопасно за ниско-рискови жени отколкото едно планирано болнично раждане. По-долу е даден последователен анализ на това какви усложнения мога да възникнат, както и обобщение на наличните изследвания, показващи че раждането в болница няма никакви предимства за ниско-рискови жени. Публикуваните до днешна дата изследвания сочат, че планираното болнично раждане никога не е по-безопасно, в сравнение с едно планирано асистирано домашно раждане за жени с едно главично разположено бебе, между 37-42 седмица от бременността, без оплаквания от високо кръвно, без предишни раждания със секцио и без наличието на детски дибет. (още…)

Болката по врeме на раждане – зависи от това къде раждаме

Може би един от най-честите страхове, свързани с раждането, е страхът от болката. Стереотипът на раждаща жена, крещяща от болка,  е залегнал много дълбоко в културата ни – показват го филми, клипчета, описва се в книги, среща се в разказите на много раждали жени.

Многобройни са и различните обезболяващи методи – от алопатичните епидурални упойки, през хомеопатични лекарства, методи за релаксация, тип дишане и пр.

Медицинските интервенции за спиране или намаляване на болката по врeме на раждане са стандартна медицинска процедура в наши дни.

Важно е акушерките и акушер-гинеколозите да познават и препоръчват различни стратегии за намаляване на болката по време на раждане. Много подходи могат да бъдат предприети за облекчаване на болката и в много страни основна отговорност на акушерка е насърчаването и използването на немедикаментозни техники за намаляване на болката. (още…)