Начало » Екип и контакти

Екип и контакти

Координати за връзка със Сдружение „Родилница“:

Нора Москова – тел. 0896 34 34 30

Нина Гелкова – тел. 0899 98 48 38

info@rodilnitza.com

–––––––––––––––––––––––––-

Проект
„Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване
на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване”

Сдружение „Родилница в партньорство с Фондация „Родители за родители“

 

EEA_Grants_JPG_4642_1

Project
„Strategy for a Long-term Advocacy Campaign
for Human and Civil Rights in Maternity Care”

Association “Rodilnitza” in partnership with Parents for Parents Foundation

 .
.

 


Начало   |   За Нас   |   Доклади/Материали


Екип по управление на проекта

 

Проектен мениджър:

Милена Дянкова
Член на надзорния съвет на фондация „Родители за Родители“
мобилен телефон: 0888 864 973
имейл: parentsforparents.foundation@gmail.com

Проектен координатор:

Нели Мутафова
Заместник-председател на Управителния съвет на Сдружение „Родилница“
мобилен телефон: 0878 660 145
имейл: info@rodilnitza.com

Счетоводител:

Антония Миовска
мобилен телефон: 0886 449167
имейл адрес: alleskonsult@gmail.com