Проект за спазване на правата в майчиното здравеопазване

 
Проект
„Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване
на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване”
Сдружение „Родилница в партньорство с Фондация „Родители за родители“

 

Project
„Strategy for a Long-term Advocacy Campaign
for Human and Civil Rights in Maternity Care”
Association “Rodilnitza” in partnership with Parents for Parents Foundation
 

За Нас   |   Екип и контакти   |   Доклади/Материали

 
 
 За Проекта
 
Защо има нужда от този проект?
Майчиното здравеопазване в България се нуждае от цялостна промяна чрез приемане на нова философия за грижи и политика, насърчаваща спазването на човешките и гражданските права на майките и бебетата. Многобройни свидетелства от родители, специалисти и студенти показват, … Продължете с четенето на Проект за спазване на правата в майчиното здравеопазване