Покана за Общо съб­ра­ние на Сдружение „Родилница“

На осно­ва­ние на чл. 13 от Устава на сдружението,  Управителният съвет на Сдружение Родилница органи­зира Общо съб­ра­ние на чле­но­вете на сдружението на 25.02.2018 г. от 16.00 часа в град София на адрес ул. Раковски 113, ет. 5, ап. 17-18 при следния дневен ред:
 
Дневен ред
 
1.      Отчет за дейността на сдружението за 2017 година
2.      Избор на Председател и Управителен Съвет на Сдружението
3.      Приемане на план за действие на РОДИЛНИЦА през 2018 година.
 
При липса на необходимия кворум, заседанието ще се проведе един час по-късно от обявения час, на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно, независимо от броя на представените членове на ОС. Ще има и скайп връзка.
 
Кан­ди­да­ту­рите за член на Управителния съвет следва да се изп­ра­тят пис­мено до 24.02.2018 г. на елек­т­ро­нен адрес info@rodilnitza.com.

И най-важното – моля да върнете обратно писмо на този мейл с потвърждение, че сте получили поканата. Това е необходима формалност за съдебното вписване на промените, произтичащи от Общото събрание. 
 
Във връзка със събранието ви молим да отговорите в обратния мейл на следните въпроси:
1. Бихте ли желали Родилница да продължи своята дейност?
2. Как бихте допринесли за това?
3. Коя според вас е основната задача на Родилница? (моля посочете само една конкретна задача)
 
Благодарим ви!
С уважение,

УС на Родилница

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.