Развитие по проекта за Застъпничество в майчиното здравеопазване

Проект BG 05/1541 „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г.

www.ngogrants.bg

През изминалите почивни дни, на 21-22 ноември 2015 г. участниците в проекта се събраха на втория обучителен семинар на тема „Планиране и изпълнение на инициативи от НПО – подготовка, осигуряване на ресурси и управление на реализацията”.

Активно слушане и участие

Активно слушане и участие

Мястото в полите на Витоша, предложи добри условия за ефективна работа въпреки бурните ветрове навън.

Обучителите д-р Георги Методиев и  д-р Деница Хинкова представиха с теория и практически казуси и симулации нови модели за фондонабиране за граждански каузи, български, европейски и международни програми за финансиране, както и принципите за работа с доброволци.

WP_002411

Докладът „Чуждият опит – добри практики и поуки от работата на чуждестранни НПО в областта на майчиното здравеопазване” бе представен от Нели Мутафова и предизвика множество въпроси и дискусия за потенциалните възможности у нас. Представянето послужи и за набелязване на партньори в стратегическата игра „Атлас”.

 

Освен активните и плодотворни дискусии по време на срещите на живо, проектната работа активно тече и дистанционно – през Интернет, социалните мрежи, по електронна поща, по телефон. В резултат на това вече активно се разработват микропроекти на темите „Неразделяне на майка и бебе“, „Продължителна грижа“, „Право на придружител на раждащата“, Публичност на данните в майчиното здравеопазване”, като същевременно се търсят и ресурси за осъществяването им.
Участниците в проекта постигнаха съгласие, че е нужно и важно да се изгради коалиция, която да осъществи набелязаните приоритетни задачи. Започна обсъждане на правила на коалицията, които предстои да бъдат приети през януари 2016 г.

Разработва се и онлайн-анкета относно първия контакт на бебето, която да проучи какви са в момента практиките в родните болници. Тя ще събере данни, които да послужат за по-нататъшното развитие на микропроект „Неразделяне на майка и бебе“.

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата  за подкрепа на неправителствени организации в България по  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Родилница“ и фондация „Родители за родители“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и на Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.“

 

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.