Плодотворна втора работна среща по проекта

На 8 ноември тази година в град София се проведе втората работна среща по Проект BG 05/1541 „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване”, който се финансира по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г.
www.ngogrants.bg

12189556_10206002932284760_5517247421176121948_n
Темата на срещата-уъркшоп бе: «Действия за положителни промени в майчиното здравеопазване. Представяне на проекти и стратегическо планиране».
Веднага след встъпителните думи имаше презентации на микропроектите, стартирани в резултат от развитието на проекта „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване“.

Адв. Даниела Фъртунова представи микропроекта „Неразделяне на майка и бебе“, а акушерката Илона Нешкова представи микропроекта „Избор на грижа, а не избор на екип“.
Представен беше и докладът “Промяна на нагласите за майчиното здравеопазване чрез ефективни послания за различните видове комуникационни канали“ от медийния експерт Галя Христозова.

12227813_10206002936484865_8705591370152791167_n
Симулационните игри „Скоростна лодка” и „Високопланински преход” провокираха емоционални дискусии и креативни решения. Срещата протече много плодотворно и бяха набелязани съвместни действия и ресурси, които да залегнат в стратегическия план за застъпничество.

Като модератори на дискусиите и фасилитатори на работната среща-уъркшоп се изявиха д-р Георги Методиев (от СУ “Св. Климент Охридски”, Катедра Политология)и д-р Деница Хинкова, (като доброволец от СУ “Св. Климент Охридски”, Катедра “Публична администрация”).

Момент от оживената дискусия

Момент от оживената дискусия

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Родилница“ и фондация „Родители за родители“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и на Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.