Първи контакт на бебето – анкета за неразделяне на бебето от майката след раждането

DSC_0765-300x200

Фотография: Ина Ботева

Мрежа за майчино-детско здравеопазване стартира с инициатива за неразделяне на бебетата от майките непосредствено след раждането „Първи контакт на бебето“

Неотдавна организации от неправителствения сектор, в чийто фокус е майчино-детското здравеопазване, се обединихме с обща цел за дългосрочна промяна на практиките в тази сфера и привеждането им в съответствие с европейското законодателство и съвременните медицински препоръки, базирани на научни доказателства.

Стартираме с кампания за значимостта на първия контакт – бебето да не се отделя от майката след раждането при липса на медицинска необходимост и да има физически контакт кожа-до-кожа с нея най-малко в продължение на един час след раждането.

Според редица изследвания този контакт има основополагащо значение за бъдещето му физическо и емоционално здраве и е съпроводен с много преки и дългосрочни ползи. Първият контакт на бебето с майката стабилизира жизнените показатели и терморегулацията на новороденото непосредствено след раждането, подпомага успешното начало на кърменето, оптималното мозъчно развитие, преодоляване на родилната травма и процеса на привързване на майката към бебето, по този начин намалявайки случаите на постнатална депресия.

За целите на кампанията се нуждаем от достоверна илюстрация на това как протичат първите часове след раждането за бебетата и майките им в българските родилни домове. Ако имате едно или повече болнични раждания в България през последните три години, молим да отделите десет минути от времето си, за да попълните нашия въпросник, както и да го разпространите сред своите близки и приятели.

Моля попълнете въпросника тук

Резултатите ще оповестим в началото на месец януари 2016 г. с пресконференция и на сайтовете на организациите, участващи в Мрежата. Кампанията включва поредица от събития в София и страната през идните месеци, като пътуваща фотоизложба, публична дискусия и други.

В мрежата участват Фондация „Родители за родители”, Сдружение „Родилница”, Сдружение „Естествено”, Алианс на българските акушерки, Асоциация на българските дули, Фондация „Макове за Мери” , Фондация „Приятелство“ и активисти.

Предварително благодарим на всички за подкрепата и съдействието,

Въпросник за първи контакт на бебето

 

Формирането на Мрежата за майчино-детско здравеопазванее в резултат от развитието на Проект BG 05/1541„Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спаз­ване на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване”, който се финан­сира по Прог­ра­мата за под­к­репа на НПО в Бъл­га­рия по Финансовия меха­ни­зъм на Евро­пейс­кото ико­но­ми­ческо прос­т­ран­с­тво 2009–2014 г.
www.ngogrants.bg

Повече за проекта може да се прочете тук.

А въпросникът за Първия контакт на бебето след раждането може да се попълни тук.

 

1 коментар »

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.