Покана за общо събрание на сдружение Родилница

На основание на чл. 26. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел,  Управителният съвет на Сдружение „Родилница“  организира годишно общо събрание на членовете на Сдружението на 27 януари 2013 г. от 16:00 ч. в град София, ул. Княз Борис I № 44-Б, ет. 1, Център МАТАТАМА.

Дневен ред:

1. Прием на нови членове.

2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението

3. Приемане на годишен отчет за финансите на сдружението

4. Приемане на план за работа на сдружението и бюджет за 2013 година

4. Разни

Молбите за членство трябва да се изпратят писмено до 25 януари на адрес info@rodilnitza.com

Молба за членство

Устав на сдружението

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.