Покана за общо събрание, юни 2015 г.

Покана за Общо събрание на Сдружение „Родилница“

На осно­ва­ние на чл. 26 от Закона за юри­ди­чес­ките лица с нес­то­пан­ска цел,  Управителният съвет на Сдружение „Родилница“  организира Общо съб­ра­ние на чле­но­вете на Сдружението на 12 юни 2015 г. (петък) от 18:00 ч. в град София, на адрес: офис сграда City Point Centre, ет. 1, офис № 45 (ТЕСС Партнерс ООД), бул. Александър Малинов № 23, 1719 София

Дневен ред:

1. Прием на нови членове.
2. Избор на нов Управителен съвет на Сдружението – Председател, Заместник-председател, Член на Управителния съвет.
3. При­е­мане на годи­шен отчет за финан­сите на Сдружението за 2014 г.
4. При­е­мане на план за работа на Сдру­же­ни­ето и бюджет за 2015 година.
5. Промяна в Устава – нова позиция Говорител на Управителния съвет.
6. Промяна в адреса на управление на Сдружението.
7. Разни.

Мол­бите за член­с­тво следва да се изп­ра­тят пис­мено до 9 юни 2015 г. на адрес info@rodilnitza.com.

Ако желаете да се кандидатирате за член на Управителния съвет или говорител, моля изпратете кратко мотивационно писмо до 9 юни 2015 г. на адрес info@rodilnitza.com. Нови членове също могат да се кандидатират.

Молба за членство

Устав

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.