Покана за свикване на Общо Събрание

Покана за свикване на Общо Събрание на Сдружение с нестопанска цел „Родилница“

 

На основание на чл. 26. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел,  Управителният съвет на Сдружение „Родилница“  организира годишно общо събрание на членовете на Сдружението на 31 март 2012 г. от 16:00 ч. в град София, ул. Княз Борис I № 44-Б, ет. 1, Център МАТАТАМА.

Дневен ред:

1. Промени в членския състав на сдружението – прием на нови членове.

2. Определяне на размера на членския внос.

3. Приемане на плана за работата на сдружението за 2012 г.

4. Разни

Молбите за членство трябва да се изпратят писмено до 26 март на адрес info@rodilnitza.com

_____________

Молба за членство

Устав на сдружението

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.