- Родилница - http://www.rodilnitza.com/blog -

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ СФОРМИРАТ КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ СФОРМИРАТ
КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Днес, 21 март 2016 г. от 12 ч. в Пресклуба на БТА-София се проведе пресконференция, която представи резултатите по проекта „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване„. Пълният запис е на разположение на сайта на БТА: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_g0uelhp4

 

 

УЧАСТНИЦИ:

РАЛИЦА ДИМИТРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

БОЯНА ПЕТКОВА – ПЕДИАТЪР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „МАКОВЕ ЗА МЕРИ“

МИЛЕНА ДЯНКОВА – ФОНДАЦИЯ „РОДИТЕЛИ ЗА РОДИТЕЛИ“

НЕЛИ МУТАФОВА – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „РОДИЛНИЦА“
ЕЛЕНА КРЪСТЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „ЕСТЕСТВЕНО”
ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

КОАЛИЦИОННА МРЕЖА: Фондация „Родители за родители“, Сдружение „Естествено“, Фондация „Макове за Мери“, Български хелзинкски комитет, Асоциация на българските дули, Сдружение „Родилница“, Фондация „Приятелство“, журналисти и активисти

 

В последното десетилетие в България се установи трайна тенденция все повече жени, които планират бременност и раждане, да участват активно и осъзнато в тези процеси. Оказва се обаче, че все още няма кой да посрещне тази тяхна нужда и затова периодично в общественото пространство се повдига темата за недоволството на жените от системата за майчино здравеопазване и неудовлетворителните показатели на страната ни по отношение на майчиното и детско здраве. Патерналистичният модел на отношенията между лекари и пациенти, недостатъчно гъвкавата организацията на работа в болниците, инерцията в прилаганите практики – това са само част от въпросите, които вълнуват бъдещите родители и работещите за промяна на статуквото.

Обединени от загрижеността си за майките и новородените деца, неправителствени организации, журналисти и активисти сформирахме „Коалиция за майчино здравеопазване“. Целта ни е да спомогнем за оптимизирането на действащия модел в майчиното здравеопазване, да фокусираме вниманието на специалистите и институциите върху жените и бебетата, да участваме активно в определянето на политиката в сектора.

През декември 2015 г. Коалицията проведе on-line анкета с майки, родили в България през последните 3 години. Откликнаха 5292 жени. Основната цел на допитването беше да се установи прилага ли се практиката за „първи контакт“ между майката и новороденото. Още през януари представихме резултатите, според които при близо 90% от ражданията този контакт не се случва.

 

Около 30% от участващите в анкетата отговориха на последния, отворен въпрос, описвайки подробности от раждането в българска болница – както в позитивен, така и в негативен аспект.

Като особено проблематични се открояват областите:

 

Нашата цел е да си сътрудничим активно с отговорните институции, както и с организациите на професионалистите в сферата на майчиното здравеопазване,  за да подобрим качеството на грижата за новородените и техните майки, да намалим рисковете в периода на бременността и раждането, и да повишим удовлетвореността на родителите от преживяването „раждане“.

Част от мерките, за които ще работим:

 

Допълнителна информация за приоритетите и дейностите на Коалицията можете да намерите на фейсбук страницата ни, както и на сайта www.maternitycare-bg.org

 

Благодарим Ви за вниманието и интереса!

 

За повече информация и контакти: Ралица Димитрова – 0897 897 111

 

Този документ е създаден по проект „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., www.ngogrants.bg. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Родилница“ и от Фондация „Родители за родители“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.