- Родилница - http://www.rodilnitza.com/blog -

Отворено писмо до съсловните лекарски и акушерски организации в България за регламентиране на асистираното домашно раждане

От Сдружение „Родилница”

До:

Г-жа Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването

Г-жа Емилия Казълова, председател, Алианс на българските акушерки

Г-жа Милка Василева, председател, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

Проф. Стоимен Иванов, председател, Българско дружество по акушерство и гинекология

Г-жа Нели Маринова, председател, Българско дружество по акушерство и гинекология – секция акушерки

Д-р Цветан Райчинов, председател, Български лекарски съюз

Списък с медии

 

Отправяме апел към съсловните лекарски и акушерски организации в България, както и към Министерство на здравеопазването, за създаване на работна група, която да изработи регламент за асистиране при планирано домашно раждане. Изборът къде да се роди детето им е основно човешко право на всяко семейство. Редно е държавата да регламентира оказването на помощ по време на планирано домашно раждане, за да няма страх сред медицинските лица, че ако помогнат на такива семейства, след това ще бъдат преследвани от закона.

Поводът да напишем това писмо е прессъобщение на Международната федерация на акушер-гинеколозите (FIGO) и Международната конфедерация на акушерките (ICM). В общо прессъобщение от 6 март 2012г. двете международни организации се обявяват против криминализирането на акушерството и за уважение към основното човешко право на жените да изберат къде да родят детето си.

В прессъобщението организациите цитират делото Терновски срещу Унгария, по повод на което Европейският съд за правата на човека в Страсбург реши, че законодателство, което под заплаха от наказателна отговорност обезкуражава медицински лица да асистират на жени, избрали да родят в дома си, „представлява пречка пред упражняването на правото на уважение към личния живот на бъдещите майки“ и съответно е в нарушение на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

В прессъобщението още се казва, че „има силни доказателства, че извънболничното раждане, асистирано от регистрирана акушерка, е сигурен и предпочитан избор за много майки. На жените не бива да бъде отказван този избор заради липсата на адекватна позволяваща регулаторна рамка, която да дава възможност на акушерките да практикуват професията си на всяко място, на което жените изберат да раждат.”

Международните съсловни организации призовават всяка страна да се заеме спешно с въпросите за спазване на човешките права на жените. Те предлагат своята техническа помощ за изработване и въвеждане на подходящ регулаторен механизъм за асистиране на планирано домашно раждане в съответствие с утвърдените международни стандарти и компетенции.

Сдружение Родилница ще установи връзка с представители на Международната конфедерация на акушерките и Международната федерация на акушер-гинеколозите, за да може да се възползваме от това предложение за техническа помощ. Вярваме, че с общи усилия със съсловните организации на акушерките и акушер-гинеколозите в България ще можем да изработим регламент, който да уважава човешките права на жените и да им предоставя най-добрата медицинска помощ, когато и където им е нужна.

 

За контакт: Ралица Димитрова, тел: 0897 897 111

Приложение: Копие от превод и оригинал на прессъобщението на FIGO и ICM.