Правата на раждащите жени

Следната статия е публикувана в журнала Акушерството Днес, брой 50, лято 1999. Какви са вашите възгледи по въпроса? Ако сте жена, бихте ли искали тези ваши права да бъдат зачитани? Защо? Какво бихте направили за да ги отстоите?

Декларация на правата на раждащите жени

от Лейла МакКракън

Раждането е лесно. Объркващи медицински „факти“ го правят трудно. Съвременните знания по акушерство се базират на погрешни резултати от болнични раждания. Знае се повече за това как раждат лежащи пациенти, отколкото за истински, задъхани, чувствени жени.

Животинската част на всеки един от нас е анестезирана в една стерилна среда – не можем да се надяваме да разгледаме първичната си страна в която и да е болница, нито пък вкъщи, ако водещите раждането са свикнали да работят в стерилна среда. Раждането не е опасно; не е нужно да е плашещо; раждането не изисква хора, обучени в абнормалности, да наблюдават и записват всяка промяна. Към раждането трябва да се подхожда с доверие и вяра. Раждането е безопасно.

Качествата, присъщи на безопасни и изпълнени с обич родилни преживявания, трябва да бъдат признати като световни права на всички жени. Опасните и нечовешки медицински процедури са нарушения срещу най-основните човешки права на жените, както и нарушения на правата на децата да се ражат без ненужни болки и експлоатации.

Непорочността на раждането намалява с увеличаването на интервенциите. Правата на жените и децата трябва да бъдат признати.

1. Всички жени имат право на свещени, прекрасни и пълни с обич преживявания по време на раждането. Водещите раждането никога не бива да гледат на това като на рутина, неудобство или нещо незначително.

2. Раждането трябва да се случи в един физически и емоционално интимен кръг. Влагалището на една жена по време на раждане е точно толкова свещено и неприкосновено, колкото по което и да е друго време. Рутинното му проникване с пръсти, форцепси, ножици или куки е грубо нарушение на най-фундаменталните права на жените за лично пространство и самозащита. Жените имат правото да вокализират, да се движат, да заемат каквато поза искат и да позволят на раждането да се случи по уникален начин, без да чувстват нуждата да спечелят одобрението на персонала асистиращ при раждането. Жените имат право да откажат изцяло присъствието на асистиращ персонал. Всеки един член на персонала, акушерки, членове на семейството и приятели на родилките, трябва да имат пълното ѝ съгласие преди да станат свидетели на родилния процес. На телата на жените никога не бива да се гледа като на учебни помагала. Нито една институция няма право да налага на една жена присъствието на зрители по време на раждането ѝ.

3. Жените имат правото и властта да кажат „Не“: ако те разбират дадена интервенция или процедура и откажат прилагането ѝ, отказът им трябва да бъде уважаван от целия медицински персонал. Родилките не трябва да бъдат непрекъснато притискани с опити за промяна на решението им или да бъдат обезпокоявани.

4. Всички жени трябва да бъдат физически в безопасност по време на едно раждане. Инструментите използвани при рутинни интервенции сериозно увреждат органите на жените: ножици, ножове, вредни медикаменти, форцепси, катетри, куки, игли, пръсти, тръбички и самобръсначки – всички те могат да бъдат класифицирани като инструменти за физическо насилие. Нужно е повишено внимание, винаги когато се обмисля прилагането на каквато и да е намеса в естествения родилен процес.

5. Всички бебета, както по време на раждането, така и след това, заслужават да НЕ бъдат наранявани: форцепси, скалпелни куки, насилствена екстракция, невнимателна работа с бебето, катетри за аспирация, вентилационна техника, интравенозни устройства, и среда с понижен кислород (причинена или от медикаменти използвани за болкоуспокояващи или за индуциране), всичко това допринася в голяма степен за страдание или изтощение на новородените и може да разстрои бъдещото им благосъстояние.

6. Всички жени имат право на пълен и незабавен достъп до информация за всички процедури, приложени на тях или на бебетата им, по време на бременността, раждането и следродилния период. Жените трябва да бъдат информирани за всички потенциални вреди от дадена процедура, независимо колко време отнема да се обясни (с изключение на най-крайни случаи). Жените или персоналът около раждането не бива да гледат лекомислено на „информираното съгласие“. Жените имат право да бъдат информирани за алтернативи на болничните процедури, изключващи вмешателство – като това че е по-безопасно да се ражда вкъщи, за водното раждане като безопасен метод за справяне с боката, както и за предимствата на естествените лични начини за индуциране на раждането.

7. Осакатяването на женските тела по време на раждането трябва да бъде признато за престъпно деяние.

8. Всички жени трябва да имат лесен и безплатен достъп до информация, която разяснява процеса на естественото раждане – информация, която им помага да се подготвят за раждането и за грижите около новороденото. Тази информация трябва да бъде поднесена по начин, който не разглежда раждането като опасна биологична аномалия, а като естествено и радостно събитие.

9. Всички жени имат правото да раждат където искат и с който искат, както и да се запознаят със статистиките относно безопасността, свързани с хората и/или институциите, при които са избрали да раждат.

10. Всички жени имат правото на пълен достъп до всички собствени медицински данни и сведения, както и достъп до информирани хора, за които тези сведения не са свързани с лична отговорност.

11. На новороденото трябва да се гледа като на естествено продължение на майката. Майка и дете трябва да бъдат заедно, в тиха и достойна среда, в продължение на толкова време, колкото майката сметне за необходимо. Държане на бебето, от който и да е друг освен майката по време на първите часове след раждането, трябва да е силно непрепоръчително.

12. Продължителна информация и подкрепа относно кърменето трябва да бъде на разположение на всички жени.

13. Правата на жените са неотменни и не бива да бъдат подривани от което и да е правителство, партньор, професионален персонал по раждането, както и от индивид или група, чийто интереси не отразяват желанията на раждащите жени, както относно собствената им безопасност и благополучие, така и за тази на бебетата им.

В момента, нито едно правителство не може да нареди прилагането на тези права. Прекалено много индивиди или организациии експлоатират, за собствена полза, основните женски нужди от доверие и чувство за сигурност.

И все пак раждането не може да бъде безопасно, когато желанията на раждащата жена идват на второ място, след желанията на персонала около раждането. Всяка жена трябва да отстоява тези си права – никой няма просто така да ѝ ги даде. Тези права трябва да бъдат научени и ценени от жените. Всички осведомени жени трябва да информират други жени относно присъщите им права като жена на тази земя.

Copyright © 1999 Midwifery Today, Inc. Всички права запазени. Преведено с разрешение от Midwifery Today, Issue 50, Summer 1999.
http://www.midwiferytoday.com/articles/declaration.asp PH + 1 541 344 7438

За авторката

Лейла МакКракън е писателка на свободна практика, майка на шест деца и е автор на книгата „Resexualizing childbirth“, която предстои да бъде издадена. Тя е също така авторка на колона в седмичния електронен бюлетин OBCNEWS и нейни статии са били публикувани в множество издания на тема майчинство.

Забележка към превода

Статиите в Midwifery Today са публикувани на английски в оригинал. Midwifery Today, Inc. не гарантира точността на преводи на техните статии на друг език, освен на английски, включително и на статии, които са публикувани на уеб страницата на Midwifery Today. За най-точната версия на тази статия винаги се позовавайте на английската версия.

10 коментара »

 • Hbeeva казва:

  „Жените трябва да бъдат информирани за всички потенциални вреди от дадена процедура, независимо колко време отнема да се обясни..“

  Я перифразирай това изречение, че нещо противоречи на идеята за свобода на избора. Ами ако не искам да „трябва“ да ме информират?

  „като това че е по-безопасно да се ражда вкъщи“

  Това вече е лъжа и то опасна!!!

 • Gaia казва:

  Благодаря ви за предложената цензура, но както е посочено в статията, това е превод, и своеволно редактиране би било доста неетично.
  Разбира се, можете да се свържете директно с Лейла МакКракън и да изразите притесненията си с нея.

 • abendstern казва:

  Hbeeva, тази статия показва колко е „опасно“ раждането в къщи.
  Има достатъчно материали и на английски, а проучването, за което се говори вътре е проведено в английско говорящи страни.

 • hbeeva казва:

  Е, не се крийте зад превода- защо изобщо сте я превели, след като не сте съгласни с нещата, които пише в нея?

  Все пак поемате отговорност.

  Това не е цензура, а апел към някакъв разумен стандарт на изразяване и мислене. А и като обучена за преводач- не обичам неточностите. Особено такива, които водят до опасности. Защо когато някой е несъгласен, обявява коментара за цензура…интернет е отворен форум за мнения. Освен ако не искате цензура за своя сайт- това е единственият начин да млъкна.

  Тия, дето ще четат статията, ще приемат всичко за чиста монета- не очаквайте критично мислене от 99 процента от жените в този сайт. Може би някой мъж ще се замисли, като прочете колко безопасно е раждането и се сети, че като липсва техника и квалифицирани лекари, много повече родилки и бебета умират.

  В оригинал въпросното изречение е също толкова идиотско: „Women must be informed of any potential harm of all procedures, regardless of the length of time the explaining takes.“

  Е добре де, не искам да ме информират. Защо да трябва? Нали имам избор? Значи имам избор да кажа, докторе, не съм лудо хипи, през оная работа ми е за свещеното изживяване, ти си учил за това толкова години, свърши си работата!

  А ако ще се замерваме с проучвания, аз цакам с метаанализ:

  http://tinyurl.com/3aanx4k

  Защо ли ми давате проучване за раждания със Certified Nurse Midwife, Което си е обучен персонал, а в сайта пишете ли пишете за домашни раждания, в които таткото бае да не срещне мечка и си мисли, че е достатъчно бърз с Гугъл, та да се впише в петте минути, в които трябва да разреши раменната дистокия, преди детето му да се превърне в зеленчук поради липса на кислород. Казват, че кислородът бил полезен за мозъка на новороденото…

  Свещени диви животни…предпочитам да съм човек.

 • Gaia казва:

  hbeeva, отговорът ми беше на вашето изискване относно статията:
  „Я перифразирай това изречение..“

  За разлика от вас, аз съм сигурна, че вие не сте единствената от Тия, дето ще четат статията която е способна да мисли за себе си. Това ви виждане, както и мнението ви, че само вашето изразяване и мислене е разумно, прави каквато и било дискусия по въпроса най-малкото безсмислена. С уважение ще се въздържа.

  Все пак благодаря ви за метаанализа, въпреки че може би не сте го прочели – още едно проучване което показва безопасността и по-добрите резултати на раждането в къщи с акушерка. Дано и българските жени скоро да имат възможността да направят този избор.

 • elia казва:

  hbeeva, аз искам да съм информирана за всички рискове които носи болничното раждане, бих искала и всички жени да са информирани, защото за последните 2 месеца имам две познати, които родиха секцио без никакви показатели за това, защото се довериха на лекари „учили толкова години за това “
  Едната просто е информирала познатата ми че секциото е по-малко стресиращо за бебето от нормалното раждане и затова препоръчва секцио, при другата просто препоръчали защото таксата за секцио е двойна в съответната клиника… колкото и метаанализи да си подхвърляме тук, факт е че лекарите в последните години са обучавани да извършват секцио, по-бързо, по-лесно и по-добре платено, режат млади момичета без да ги уведомяват за рисковете при една следваща бременност.

 • hbeeva казва:

  Хм, признавам, копирала съм грешен линк. Ставаше въпрос за т. нар. Wax Metaanalysis, според който има три пъти по-голяма смъртност при новородените при планирано домашно раждане в сравнение с планирано болнично раждане. Анализът има своите неточности, но показва нещо.

  Колкото до независимото мислене: по-горният коментар служи за един голям QED. Тези две приятелки да не би да не могат да ползват интернет, да не би лекарят да е казал- ще те ража, а тя- ОК. Не мисля, че е така. Мисля, че и те са имали свои притеснения и фактори, които са натежали.

  Нали сме за избора? Или искаме жените да имат свободен избор, стига да направят избора, който ние одобряваме. Не си ли се замисляла, че тези две майки са героини, а не тъпи патки; че с радост са се отказали от инфантилните фантазии за перфектно изживяване и са си казали, че искат това, което им пасва като светоглед в момента- пък било то и секцио по желание (което наистина е по-лесно за бебето). Ако ще да е от страх- пак е свободен избор. Нали сме за това? Или искаме да притискаме, докато всички се съгласят в нашия избор.

  Достатъчно време съм прекарала в интернет, за да видя, че някои сайтове се пишат за фенове. Този сайт е от типа „preaching to the choir“, така че наистина читателките ще го приемат по-лесно, отколкото човек с особено мнение като мен.

 • Vanya казва:

  hbeeva, мета-анализа на Wax е пълен с дупки и неточности – едно малко търсене в Гугъл е достатъчно да покаже мнението на множество доктори и акушерки, които подробно обясняват защо резултата от това проучване не е достатъчно убедителен.

  Никой не говори за отнемане на избора и уважаване само на един определен избор. Не знам кое Ви кара да тълкувате нещата така. Ако не искате да бъдете информирана, то никой не Ви отнема правото да откажете поднесената Ви информация – не е сложно. Но информация е хубаво да има, или поне така се процедира в повечето цивилизовани страни. Факт обаче е, че в България право на свободен избор *няма* – или козируваш и правиш това което докторите кажат (даже и ако това включва процедури които са доказани че вредят и от десетки години не се практикуват в напредналите страни) или те наричат лигла, многознайка и какво ли още не…

  Колкото до последната Ви точка, всеки един сайт има т.нар. target audience и е предназначен за определена публика. Ако нещо не Ви харесва тук, никой не Ве заставя да четете насила – интернета е свободно пространство. Аз например не ходя по медицински сайтове да им пиша колко са грешни и как видиш ли, моето мнение е меродавно. Чета, информирам се и като не ми харесва нещо го подминавам – всеки може сам за себе си да си изгради мнение. В това че Вашето мнение е различно, няма нищо лошо, но ще е хубаво да не го налагате на другите.

 • elia казва:

  въпросът не е да ползваш интернет за да се информираш за раждането, а да можеш да имаш доверие на тези които са учили за това. И тези две майки въобще не се чувстват героини, а излъгани в очакванията си. Както и да е, хубаво е че го има този сайт, за да имаме право на избор и информация.

 • TourAdd казва:

  Хочешь знать какой он лунный призрак Обязательно приходи к нам и читай все про злой призрак Только на нашем форуме самые популярные рассказы, про ночной призрак легко и просто. И так – загляни на http://www.mystictourism.com

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.