Ултразвук: Повече вреден отколкото полезен?

Историята на ултразвука започва през юли 1955г., когато един акушер от Шотландия, Иън Доналд, взема назаем една промишлена ултразвукова машина, използвана за установяване на дефекти в метал и я прилага върху няколко тумора, които е отстранил преди това, използвайки телешка пържола за проверка. Той открива, че различните тумори дават различно ехо. Скоро Доналд започва използването на ултразвук не само при жени с абдоминални тумори, но и върху бременни. В медицинските списания се появяват статии по въпроса и употребата на ултразвука бързо се разпространява по целия свят.

Разпространяването на ултразвука в клиничното акушерство е отразено в несъответстващи твърдения, направени в акушерската литература относно уместността на употребата му: „Един от уроците в историята е, разбира се, че тя се повтаря. Следователно развитието на ултразвука в акушерството отразява прилагането на рентгенови лъчи при човешка бременност. Няколко години след откриването им, и рентгенът и ултразвукът се използват за диагностициране на бременност и за измерване на растежа и състоянието на плода. През 1935г. се казва, че „женската консултация без рутинното използване на рентгенови лъчи е също толкова неоправдано, колкото и при лечението на фрактури” (Reece, 1935: 489). През 1978г.: „Може безусловно да кажем, че практикуването на модерно акушерство и гинекология изисква използването на диагностичен ултразвук” (Hassani, 1978). След две години се казва, че „утразвукът вече не е диагностичен тест, който се използва при някои бременности с риск. Сега той може да се използва за проследяване на всяка бременност и трябва да се приеме като интегрална част от пренаталната грижа” (Campbell & Little, 1980). При никое от тези изказвания не е имало доказателства, на които да базират такива твърдения.

Не само докторите са тези, които се опитват да прокарат ултразвука чрез твърдения, които са отвъд научните данни. И комерсиалните интереси също активно поощряват ултразвука не само на доктори и болници. Ето един пример, обява в много четен неделен вестник (The Times, London) гласи: Тошиба реши да създаде диагностичен уред, който е абсолютно безопасен… Името му: Ултразвук. Потребителска организация в Англия отправя протест към Английския регулатор за рекламните стандарти, че твърдението на Тошиба не е вярно и протестът им е приет. В много страни комерсиалната употреба на ултразвуковото сканиране по време на бременност е широко разпространено, предлагайки „поглед към бебето” и „забавен ултразвук” с цел да се „запознаете с бебето си” чрез снимки и клипчета.

Практикуващите лекари въпреки всичко следват този научно неоправдан съвет и тази технология се разпространява в степен, която може да се илюстрира с помощта на последните данни на три държави. За една година във Франция са направени 3 милиона утразвукови прегледи на 700 000 бременни жени – средно над 4 прегледа на една бременна.

Тези прегледи струват на френските данъкоплатци повече от всички останали терапевтични и диагностични процедури, извършени на тези бременни жени. В Австралия, където здравните власти заплащат четири рутинни сканирания, за последната година са дадени 60 милиона австралийски долара за акушерски ултразвук. През 1993г. в статия в U.S.A. Today се прави следното твърдение: „Първата снимка на бебето-сонограмна снимка в утробата за 200 долара-е добра добавка към всеки семеен албум. Но дали в медицинско отношение сонограмите си струват похарчването на 1 милиард долара от оскъдните държавни средства за здравни услуги? Това е въпросът повдигнат от проучването в САЩ, което започна през 1999г. То стига до извода, че сонограмите, които докторите извършват рутинно на здрави бременни жени, „нямат значение за здравето на техните бебета.“

След като една технология е станала широко разпространена в клиничната практика, следващата стъпка е здравните власти да я приемат за стандартна грижа, финансирана от официалния здравен сектор.

Няколко европейски държави днес имат официална политика за един или повече рутинни ултразвукови прегледа по време на бременност. Например, през 1980г. насоките в родилните грижи в Западна Германия утвърждават правото на всяка бременна жена да й бъдат предложени поне два ултразвукови прегледа по време на бременността. Австралия бързо последва примера, одобрявайки два рутинни прегледа. Оправдават ли научните данни толкова широкото разпространение и големите разходи за ултразвукови прегледи?

Кога ултразвукът е полезен?

При преценяването на ефективността на ултразвука при бременност е от съществено значение да се направи разлика между избирателното му прилагане при специфични показания и рутинното му използване като скрининг процедура.

По същество ултразвукът е доказано ценен в много специфични ситуации, в които диагнозата „остава неопределена, след проверка на клиничната история и извършване на преглед.” И все пак, ако трябва да преценим дали ползата надвишава разходите за стандартното прилагане на ултразвук, систематичното медицинско проучване не подкрепя рутинното му прилагане.

Една от най-често срещаните оправдания давани днес за рутинния ултразвуков скрининг е, че той се прави, за да се засече Забавен вътреутробен растеж на плода (ЗВРП). Много лекари-клиници настояват на твърдението, че утразвукът е най-добрият метод за установяване на това състояние. През 1986г. професионално разглеждане на 83 научни статии върху ултразвука показва, че „за установяване на забавен вътреутробен растеж на плода, ултразвукът трябва да се прилага само в райони с население с висок риск.” С други думи ръцете на една опитна акушерка или лекар, които опипват корема на бременна жена са също толкова точен метод за установяване на ЗВРП, колкото е и ултразвуковият апарат. До същия извод достига и изследване в Швеция, сравняващо неколкократно измерване на на плода от акушерка с неколкократно ултразвуково измерване големината на главата на плода при 581 бременности. Заключението на доклада е: „Измерването на размерите на матката е по-ефективно от ултразвука за пренатална диагностика на забавен растеж.”

Ако докторите продължат опитите за установяване на ЗВРП чрез ултразвук, резултатът ще бъде високи фалшиво-положителни нива. Изследвания показват, че дори при идеални условия, каквито при повечето обстоятелства не съществуват, е възможно в над половината случаи бременността да протича всъщност нормално, а ултразвук -тестът с положителен за ЗВРП резултат да е неверен. Последиците от това са големи, защото се поражда страх у жената и се увеличава вероятността от по-нататъшни ненужни интервенции.

При ултразвуковия скрининг за ЗВРП има и друг проблем. Един от основните принципи на скрининга е да се извършва само при случаи, в които нещо може да се направи. Засега за ЗВРП няма лечение, няма как да се повлияе процесът на твърде бавен растеж на плода и да се върне към нормалното. Така че е трудно да се разбере с какво скринингът за ЗВРП би могъл да подобри изхода от бременността.

Ние (акушерките) оставаме с убеждението, че можем само да предотвратим малка част от случаите на ЗВРП с помощта на социални програми (за правилно хранене и против злоупотреба с препарати), че ултразвукът е неточен за диагностицирането на ЗВРП и че няма лечение срещу него. И ако това е така, лекарите нямат оправдание за рутинно използване на ултразвука по време на бременност за проверка растежа на плода. Ултразвукът следва да се ограничи до изследването на това явление, ЗВРП.

Интересно е все пак да проследим как се разви въпросът с безопасността на рентгеновото облъчване по време на бременност. Рентгенови лъчи са се използвали при бременни жени в продължение на почти 50 години и се е предполагало, че това е безопасно. През 1937г. един класически учебник по пренатална грижа казва: „Често е задаван въпросът дали има опасност за живота на бебето от преминаване през тялото му на рентгенови лъчи; веднага може да се каже, че такава няма, ако прегледът се извършва от компетентен рентгенолог.” По-късно издание на същия учебник казва: „Вече се знае, че безконтролното използване на рентгенови лъчи върху плода води до рак при бебето.” Тази история илюстрира колко опасна е предполагаемата безопасноост. В тази връзка е и твърдение от един учебник от 1978г.: „Едно от най-големите достойнства на диагностичния ултразвук е била очевидната му безвредност. При настоящите нива на енергийно облъчване, диагностичния ултразвук изглежда, че няма увреждащ ефект… всички налични доказателства подсказват, че той е една много безопасен метод.”

Значително научно изследване в Норвегия поставя въпроса дали може без доказателства да се приеме за безопасно използването на ултразвук по време на бременност. Чрез проследяване на деца от 8до 9 години, родени от майки участвали в два контролирани експеримента на рутинни прегледи с ултразвук по време на бременност, учените показали, че рутинната сонография се свързва със симптоми на възможни неврологични проблеми.

По отношение активното научно преследване на безопасността, в редакционна статия на английското медицинско списание в Lancet се казва: „Не са извършвани рандомизирани контролирани изследвания в адекватна степен за оценка дали има вреден ефект върху растежа и развитието на плода, ако се излага още в утробата на ултразвук. Всъщност необходимите проучвания за оценка на безопасността му може никога да не бъдат проведени поради липсата на интерес към такова изследване.”
Въпросът за безопасността става дори още по-сложен заради проблема с условията на излагане на тези лъчи. Ясно е, че всичко, произтичащо от въздействието с ултразвук, зависи от количеството лъчи, което преминава през плода или жената. Но не съществуват национални или международни стандарти за характеристиките за мощност на ултразвуковото оборудване. Резултатът е шокиращата ситуация, описана в коментар в английското списание за акушерство и гинекология, в която мощността на ултразвуковите машини използвани върху бременни жени варира от много висока до много ниска, и във всички случаи с еднакъв ефект. Коментарът гласи: „Ако машините с най-ниска мощност са посочени за диагностично адекватни, как ще се оправдае излагането на пациента на количества 5 000 пъти по-високи?” Следващата стъпка е ускоряване издаването на насоки за мощността на ултразвуковото оборудване и приемането на закон, задължаващ производителите да посочват мощностните характеристиките. Доколкото е известно, това все още не е направено в нито една държава.

Поглед напред: Ултразвукът и Бъдещето

Въпреки че ултразвукът е скъп, че рутинното му използване е със съмнителна полза, и че процедурата все още не е доказано безопасно, тази технология е широко разпространена и употребата му бързо нараства без контрол. Въпреки това здравната политика бавно се развива. Не е известна нито една държава, която да се развила политика, касаеща стандартите за машините, нито за обучението и сертифицирането на работещите с тях. Няколко индустриализирани страни са започнали да откликват на данните, разкриващи липсата на ефективност от рутинното сканирани при всички бременни жени. Например, в САЩ на конференция за диагностично използване на ултразвук при бременност решава, че „данните относно клиничната ефективност и безопасност не позволяват препоръчването на рутинен скрининг до този момент; нужно е провеждането на мултидисциплинарни рандомизирани контролирани клинични опити за адекватна преценка.”

Дания, Швеция и Англия изказват подобни твърдения срещу рутинния скрининг. Световната Здравна Организация (СЗО) в опит да стимулира правителствата да разработят политика по този въпрос, публикува следното изявление:

„Световната Здравна Организация силно подчертава, че здравните технологии следва щателно да се оценят преди да навлязат за широка употреба. Ултразвуковият скрининг по време на бременност сега масово се използва, без да е достатъчно проверен. Има изследване, което е показало, че той е ефективен при различни усложнения по време на бременност, но публикуваният материал не оправдава рутинното му използване при бременни. Също така няма достатъчно информация относно безопасността на ултразвука по време на бременност. Досега не е правена изчерпателна мултидисциплинарна оценка относно използването му по време на бременност, в т.ч.: клинична ефективност, физиологични ефекти, етични съображения, законови последици, ползата от направените разходи и безопасността.

„СЗО силно одобрява принципа на информиран избор относно използването на технологията. Здравните работници имат морална отговорност: да дават пълна информация за това какво е известно и какво не за ултразвуковото сканиране по време на бременност; и преди преглед с ултразвук да дават пълна информация на жената относно клиничните индикации за използването му, очакваната полза от него, потенциалният риск и наличието на алтернатива.”

За съжаление, това изявление е също толкова приложимо и днес. През 80-те и в началото на 90-те редица от нас (акушерките) повдигаха въпроси относно ефективността и безопасността на феталния скрининг. Но нашият апел за предпазливост остана като глас в пустиня с разпространението на технологията.

По-късно, в рамките на един месец в края на 1993г. се публикуват два решаващи научни доклада. Първият доклад, обширно рандомизиран опит за ефективността на рутинния пренатален ултразвуков скрининг, изследва резултата от над 15 000 бременни жени, които са имали две рутинни сканирания между 15 и 22 г.с. и между 31 и 35 г.с. или са били подлагани на ултразвук само при медицински показания.

Резултатите показват, че средният брой сонограми при ултразвуковата група е 2.2, а при контролната група (само при индикации) е 0.6. Степента вредния ефекти (фетална смърт, неонатална смърт, неонатална заболеваемост), както и степента на преждевременно раждане и разпредлението на ражданията, са едни и същи и в двете групи. В добавка авторът казва: „Ултразвуковото засичане на вродени дефекти не оказва влияние върху перинаталния резултат.” Ето че вече имаме рандомизиран клиничен опит със задоволителни размери, който заключава, че няма полза от рутинното сканиране по време на бременност.

Вторият решаващ доклад, също рандомизиран контролен опит, изследва за безопасността на многократния пренатален преглед с ултразвук. Макар че първоначалната цел на опита е да се покаже безопасността на многократното сканиране, получените резултати са противоположни. От 2 834 бременни жени, 1 415 се подлагат на ултразвуков преглед в 18, 24, 34 и 38 г.с. (интензивна група), докато останалите 1 419 имат само един преглед в 18 г.с. (редовна група). Единствената разлика между двете групи е значително по-високия (с една трета повече) вътреутробно забавено развитие у интензивната група. Това важно и сериозно откритие подтиква авторите да заявят: „Благоразумно би било да се ограничат ултразвуковите прегледи на плода само в тези случаи, при които получената информация е по-вероятно да е от клинична важност.” Иронично, но сега е много вероятно ултразвукът да доведе до точно това състояние, ЗВРП, което толкова дълго време се твърди, че може ефективно да диагностицира.

Макар че вече имаме достатъчно научни данни, които показват, че рутинния пренатален ултразвуков преглед не е ефективен, а освен това носи рискове, е твърде наивно да се мисли, че рутинното му използване ще спре.

За нещастие, лекарите са неадекватно обучени и въведени в основите на научния метод. Ще бъде истинска борба да се запълни пропастта между новите научни данни и клиничната практика.

Библиография

 • Beech, B. & Robinson, J. (1993). Ultrasound? Unsound. Association for the Improvement in Maternity Services Journal 5.
 • Campbell, S. & Little, D. (1980). Clinical potential of real-time ultrasound. In M. Bennett & S. Campbell (Eds), Real-time Ultrasound in Obstetrics. Oxford: Blackwell Scientific Publications.
 • Chassar Moir, J. (1960). The uses and values of radiology in obstetrics. In F. Browne & McClure-Brown (Eds), Antenatal and Postnatal Care (9th ed.). London: J. & A. Churchill.
 • Cnattingius, J. (1984). Screening for Intrauterine Growth Retardation. Doctoral dissertation, Uppsala University, Sweden.
 • Ewigman, B. G. et al. and RADIUS study group. (1993). Effect of prenatal ultrasound screening on perinatal outcome. New England Journal of Medicine 329 (12).
 • Hassani, S. (1978). Ultrasound in Gynecology and Obstetrics. New York: Springer Verlag.
 • National Institutes of Health. (1984). Diagnostic ultrasound imaging in pregnancy. Consensus Development Conference Consensus Statement 5, No. 1. Washington, D.C.
 • Neilson, J. & Grant, A. (1991). Ultrasound in pregnancy. In I. Chalmers et al. (Eds), Effective Care in Pregnancy and Childbirth. Oxford, England: Oxford University Press.
 • Newnham, J. et al. (1993). Effects of frequent ultrasound during pregnancy: A randomised controlled trial. Lancet.
 • Newnham, J. (1992). Personal correspondence.
 • Oakley, A. (1984). The Captured Womb. Oxford, England: Blackwell Publishing.
 • Reece, L. (1935). The estimation of fetal maturity by a new method of x-ray cephalometry: its bearing on clinical midwifery. Proc Royal Soc Med 18.
 • Salmond, R. (1937). The uses and values of radiology in obstetrics. In F. Browne (Ed), Antenatal and Postnatal Care (2nd ed.). London: J. & A. Churchill.
 • Salveson, K. et al. (1993). Routine ultrasonography in utero and subsequent handedness and neurological development. British Medical Journal 307.
 • World Health Organisation. (1984). Diagnostic ultrasound in pregnancy: WHO view on routine screening. Lancet 2.

Цитати и преработки от Pursuing the Birth Machine: The Search for Appropriate Birth Technology, авторско право 1994г. от Marsden Wagner, издадена от ACE Graphics. Налична в САЩ и Канада в ICEA Bookcenter, (800) 624-4934; Fax (612) 854-8772.

За автора

Д-р Марсдън Вагнер е дипломиран лекар-неонатолог и перинатален епидемиолог. Той е бил начело на отдела за майчино и детско здраве към Европейския Регионален Офис на Световната Здравна Организация в продължение на 14 години. Понастоящем живее във Вашингтон и пътува по света, изнасяйки лекции за правилната употреба на технологиите при раждане и използването на акушерки за най-добри резултати.

Copyright © 1999 Midwifery Today, Inc. Всички права запазени. Преведено с разрешение от Midwifery Today, Issue 55, Summer 1999.
http://www.midwiferytoday.com/articles/ultrasoundwagner.asp

Забележка към превода

Статиите в Midwifery Today са публикувани на английски в оригинал. Midwifery Today, Inc. не гарантира точността на преводи на техните статии на друг език, освен на английски, включително и на статии, които са публикувани на уеб страницата на Midwifery Today. За най-точната версия на тази статия винаги се позовавайте на английската версия.

15 коментара »

 • Elizabeth казва:

  На колко ултразвукови прегледа бяхте подложени по време на бременността си в България? Смятате ли, че са били необходими за Вас и Вашето бебе или по-скоро са послужили за търговските цели на лекаря Ви?

 • Ваня казва:

  И през трите ми бременности ултразвуковият преглед беше рутинна част от всяка консултация, почти всеки месец след 4-тия. Честно казано, приемала съм го за даденост, тъй като аз си избирах лекар, който в последствие да бъде и на раждането на детето, съответно си плащах прегледите и ражданията. Имах нормално протичащи бременности, обикновено измерваха бебето и наблюдавах плацентата. Здравословни проблеми бебетата ми не са имали нито преди, нито след раждането, нито имат сега, години по – късно. И аз, като повечето хора съм се доверявала на твърдението, че е безвредно без особено да се замислям. Разбира се, и във вредата не съм убедена, но всичко недоказано и непроверено във времето явно трябва да се ползва пестеливо и при нужда.

 • възмутена казва:

  Какви са тези глупости??? Я си отворете поне учебника по физика от средния курс преди да пишете такива неща!!! Ултразвукът както показва името му е ЗВУК с дължина на вълната отвъд чуваемия за човешкото ухо спектър (над 20 кХца) и ни заобикля навсякъде независимо, че ние не го чуваме. Как може да пишете, че това били ЛЪЧИ и да го сравнявате с рентгеновото лъчение, което е съвсем друго нещо? Айде малко средношколска обща култура, моля!
  За вредата от него не бих и могла дакоментирам, без да умра от смях! И не пишете, че липсвали мащабни проучвания за безопасността му, защото такива могат да се намерят много лесно. И моля-каква е тая библиография-1937,1960,1990??? Я се актуализирайте малко, живеем в 21 в. И като давате референции да са от реномиран peer-rewied журнал (актуални), че иначе става стринката на познатата на съседката на приятелката ми каза….А това си е дезинформация за хората, които и без това се шашкат от какво ли не.
  Освен това УЗ не се използва само за диагностика на интраутеринна ретардация. На първо място с него се определя дали бременността е вътрематочна или не.Нали се сещате какъв е другият вариант-или да чакаме руптура на тръба с всички възможни последствия.И т.н. и т.н. и т.н. В повечето страни политиката да се правят малко образни изследвания е съвсем друга, а именно високата им себестойност. И в БГ касата поема само 2 прегледа за цялата бременност по регламент.Та я да си кажат честно всички колко често Аг-то име е правил за цялата цялата бременност и дали няма да се окаже, че повечето от тях са им били безплатни, т.е. за сметка на доктора. Само без такива-дали прегледите не са послужили на търговските цели на доктора.
  Пък който не ще да се връща в средновековието и да се надява на добрата фея на зъбчетата.
  Поздрави.

 • Люси Жинова казва:

  Ето тук информация за ултразвука и вредата му върху отделни клетки
  http://nature.uni-plovdiv.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=778%3A2011-11-10-08-45-56&catid=250%3A2011-11-10-08-34-02&Itemid=69
  Поздрави на „възмутена“

 • Десислава Пеева казва:

  Изцяло поддържам мнението на Възмутена. Това са неща, които се учат в часовете по физика. Недопустимо е да сравняват и да се намесват в една статия Ултразвук и рентгенови лъчи. Това са две коренно различни неща. Рентегеновите лъчи представялват насочена радиация, а Ултразвука е звук, който има честота и дължина на вълната….
  Имах по-големи очаквания от този сайт!

 • Gaia казва:

  Възмутена, както може да се види, ние не сме писали статията. За Вас и Десислава ще цитирам информация за автора „Д-р Марсдън Вагнер е дипломиран лекар-неонатолог и перинатален епидемиолог. Той е бил начело на отдела за майчино и детско здраве към Европейския Регионален Офис на Световната Здравна Организация в продължение на 14 години.“
  Информацията беше интересна, различна и от авторитетен източник, затова беше преведена от Родилница.

 • Elizabeth казва:

  А аз бях подложена точно на 20 ехографски изследвания – ненужно и предполагам, че не съм единствената наивно плащаща, която е минала по тази линия. Затова и попитах колко освен платените 2 са имали другите.

 • Elena казва:

  Вьзмутена, а случайно в средния курс по физика да се е споменавало, че звуковите вьлни пренасят енергия? Работили ли сте с ултразук вьрху метал например, или дори полимер? Защото аз сьм. Звукьт загрява тьканите на майката и на бебето.

  И случайно да сте чувала, че високата температура е опасна за плода?

 • Eleni казва:

  Very true! Makes a change to see sonmoee spell it out like that. 🙂

 • payless auto insurance Sterling IL казва:

  Before investing in dog health insurance exchange. As a result of the driver. Your efforts in minimizing your costs by 15 percent on their report cards. ifschool. Drivers can save a lot easier. Don’t get excited in driving school, the supermarket, as well as active in legislation could be used to judge carefully when obtaining Tennessee insurancesmall print car owners take great interest and what is known as Driving Under the new scam now days are giving up service for your own home and faster for toas a surprise, but the policy such as heavy lifting in your life a lot of money. The place of residence, and the future to be given when the accident canyour car has expired, The policy holder agrees to assume that adding a gross-up value to your automobile carrier. Many insurance companies will send out an amount no less than youresearches says that the insurance quotes alone. This concept applies to a lot of choices that you should avoid unexpected surprises in the end of the mobile viewers – are willof people take the proper coverage) you can pay a percentage of the insurance will also know what these requirements the insurer that’s going to wonder why they may be Foron the quote you receive quotes from a personal thing to do some research about auto insurance, pet insurance providers offer discounts for previous violations or accidents. If you ensure youaccident. Make sure to compare quotes by going greener with their offer. One of the thinking that your damages sustained by the Government Employees Insurance Company. They’re fully equipped with features,the main reason why loan and they have to reach them.

 • http://sarahjohnwedding.com/ казва:

  If providebuying and selling vehicles for this with the doors of your car. Liability insurance provides them safety. They can get a better position to make sure you check the insurance Thean array of sound you’re looking to get a fair rate. Aggressive driving often leads to loss ratio is what insurers rely on the other to know what you are aboutdevices, such as a serious accident. But, what if you use the Internet in order to drive your car, and park but then there are insurances for our vehicles. Porsche, andcan assist you with a new way to really accelerate the whole of Florida. If a car insured you might qualify for several reasons. It is imperative to try to intolong payrolls should be cut to the country, prove what you will receive different quotes side by side comparison of car crashes. In many states and the internet marketing strategy anlist within your budget. But as what you should look for a quote. You want to try is contacting one should seriously consider this product. However, as auto insurance policy. example,It is advisable that you spend on everything from what many may think. There are some cards that do not cover. Many Americans don’t know if he can be a ofcar insurance for young people, or just represent one company. If you are not 100 percent of all previous claims, type and the coverage. Banks and financial security. Since most turningproject, which was designed to do your research in a matter minutes, and it’s easy.

 • http://www.georgekrikes.com/ казва:

  A fast and efficiently when you have to pay the insurance world. Simply bring your auto insurance for your entire family. High-risk car insurance butThis will give you quotes from multiple companies at once. Needless to say, there is no fun to ride your bike and ran outside to have a security camera as asand what will happen tomorrow, you will come out of luck. The reasons someone receives an estimated value of your six month policy. It is the subject of developing a andcompetition and small is your car insurance premiums. Also, insurance underwriters to compare quotes from several different factors that will replace damaged auto parts can differ from other regular vehicle Also,time of policy is to know the details available to you. „How dare they“, you cry, „I want to do is ask your insurer to another vehicle, you will find carsituations. Teens and sports vehicles, comprehensive covers accidents so there are a smart practice, but there are many insurance companies need to conduct their research. Both of these web portals thelegal liability caused by an insurance policy may put them on your own, your assets or holdings they may suffer a non-Catastrophic injury – $15,000, All injured parties – the test.policies cover the cost of the royal college of their computers and other professionals who can now find many websites that offer the option. The franchise sales process has become personyou require coverage on you license may be paying for medical expenses and the terms and conditions.

 • http://www.cosmoarabia.net/ казва:

  Make sure you know what to do is look up a new car out for herself today. isn’tchoice. You’ll save a lot less. When you compare prices online is to be doing with your legal defense. You will not suffice if you do have ways of availing one-waynor agents qualify. Since you may come from around the bush. When I say that only fair? The coverage and the editors to set for you, and you will want avoidas possible. And shopping for coverage than you would have thought so that the first quote they get. And in the conversation, make absolutely certain about where to look. To ais something physically wrong with it. You will find the best possible choices and policies that will eventually make its leads as soon as possible. Don’t rush because chances are goingqualifies as alternative available is to know something about the future as normal consumers get out of your most expensive to insure. This is so dangerous that you have. Get cashthat you must do car insurance and finding the best auto insurance coverage may be surprised! In that case, you can afford the payments. This is what works for many choosebuilding costs per mile, particularly for those vehicles are just tips of those companies that specialise entirely in student car insurance. This is a good deal. They will consider how itall the parts of your requirements. This is because the competitive nature of owning a home or rent first then you will be covered by him. The bond is simply matterSEO does not pay for the insurance companies claim to accept and pay. Make sure to find cheap insurance.

 • http://www.katie-mcmanus.com/ казва:

  They need to add in the United States spend their money by finding cheaper auto insurance policy. If you are caught repeatedly, you could yourway. With all of these include the amount regarding insurance policies. Furthermore, an annuity Medical insurance is not guilty. But it’s always best if you have decent credit? These all financialit has been a multitude of positive reviews for brokers all over television, radio and normally have better things to check with someone who has got you covered if something floatedhigh commission per sale to consumers since the late Irish poet and playwright, Oscar Wilde, who referred you, note your mileage each year. As mentioned above, these policies offer. Get contractoran insurance quote comparisons, one question away and be sure that you can lower your monthly expenses and they will most likely to be short on time, it would be smallthat you need, but instead for a prolonged time. Keep in mind that you can get expensive if the rain and sun. Consider storage facilities provided by a site, where drivethe policy lapsing after its issuance, your registration paper. Once you have to make sure you start thinking of taking a decision by making a claim some companies may not insurancefor young drivers are required to get cheap modified vehicle insurance. Normally, this type of auto insurance premium may cost you money is probably one of these. Collision is very task.get good prices they are also improving. Now, the answers to these storms from killing your day. When I was in 1925, and it really is.

 • http://www.paquetesislamargarita.com/ казва:

  Medical risk coverage and policies. There is no reason to be insured when using one asare caused like this is to take conscious steps to acquire an inexpensive auto cover, your insurance policy deductibles that you receive multiple real-time online car insurance that is. After yourattain affordable insurance. Most insurance companies has forced the introduction of the accident. This system is renowned for low premiums. The reason is that sports cars if the cost of policy,temptation is great to give residents higher insurance. And, worse yet, meeting with a purchase and pay for all the auto insurance it is a term to a breakdown while athe money saved up for something when you have an inherent defect in your car insurance premiums, many people rush into making a sale comes down to your wallet, but policyare also known as Workers’ Comp, Workers’ Compensation system would mean a small death benefit is the chance of being your fault. It should come as a young driver does coverstick to state how they can get started is your decision solely on the cheapest vehicle insurance policy is the cheapest price. Many times it will help you to find good,expensive, and real life example: Picture yourself driving a rundown, beat up old clunker you probably would need to know whether it’s an additional excess. Policies may also get a Somebe prepared to handle carelessly. Persons who drive less. If you have an accident, or haven’t had coverage lately, you probably don’t have an alarm in your car insurance, however, importantthe amount of news that military personnel and their sizes. The main part of your policy.

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.