Начало » Информирано Съгласие – нарушения

Информирано Съгласие – нарушения

Вашите права

 • Никой няма право да извършва медицински процедури върху Вас без Вашето информирано съгласие.
 • Информираното съгласие не е просто подпис, а процес на комуникация между Вас и
  медицинския персонал.
 • Трябва да бъдете информирана за ползите, рисковете и страничните ефекти на всяка
  предложена Ви медицинска процедура.
 • Имате право да бъдете информирана за алтернативите на всяка предложена Ви
  медицинска процедура.
 • Информацията трябва да бъде поднесена по начин, който Вие можете да разберете.
 • Вашето информирано съгласие трябва да бъде дадено свободно, без натиск или заплахи.
 • Имате право да откажете всяка процедура, без това да бъде последвано от негативна реакция от страна на медицинския персонал.
 • Имате право да се съгласите само на част от предложените Ви процедури и да откажете
  други.
 • Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Вашето съгласие е задължително за всички процедури, предлагани на вашето бебе,
  като предварително Ви информират за ползите, рисковете и алтернативите на всяка
  препоръчана интервенция.

При нарушения

Инстиутиции, към които може да се обърнете, ако правата ви са били нарушени:

1) Може да търсите обезщетение за имуществени и неимуществени вреди с искова молба до Районнен Съд. Намерете Вашия районен съд.
(Ако имате нужда от квалифициран адвокат, ние сме подготвили списък за правна помощ, който може да ви е от полза )

2) Може да изпратите сигнал на Прокуратурата за нанесени телесни повреди.  Намерете Вашата тук.

3) Може да подадете жалба и/или сигнал към институциите.


Примерни нарушения

Примерни нарушения по отношение на информираното съгласие:

 • Не ми беше дадена възможност да се запозная предварително с документа Информирано Съгласие (Закон за Здравето, чл. 88, ал. 2; Конвенция за Правата на човека и биомедицината, чл. 5)
 • Не ми беше дадена възможност да прочета документа Информирано Съгласие; (Закон за Здравето, чл. 88, ал. 2 и чл. 89)
 • Не ми беше разяснен документа Информирано Съгласие (Закон за Здравето, чл. 88, ал. 2 и чл. 89)
 • Документът за Информирано Съгласие използваше медицински термини, които не можах да разбера (Закон за Здравето, чл. 86, ал. 1, точка 7)
 • Не ми беше дадена възможност да откажа определена процедура (Закон за Здравето, чл. 90)
 • Бях накарана да подпиша документа Информирано Съгласие въпреки волята ми (Закон за Здравето, чл. 88, ал. 2, Конвенция за Правата на човека и биомедицината, чл. 5)
 • Не ми бяха разяснени потенциалните рискове и странични ефекти на процедурите (Закон за Здравето, чл. 88, ал. 1, точка 3)
 • Не ми бяха предложени алтернативи на процедурите (Закон за Здравето, чл. 88, ал. 1, точка 2)
 • Отказах определена процедура, която въпреки това беше извършена (Закон за Здравето, чл. 91)
 • Отказах определена процедура, но бях накарана да се съглася да я извършат (Закон за здравето, чл. 88, ал. 2)
 • Опитах се да оттегля съгласието си, но въпреки това ми беше извършена медицинска процедура (Закон за Здравето, чл. 90, ал. 1)
 • Отказах определени процедури за бебето ми, но те бяха извършени въпреки желанието ми (Закон за Здравето, чл. 87, ал. 4)
 • Не ми беше поискано информирано съгласие за медицински процедури извършени върху бебето ми (Закон за Здравето, чл. 87, ал. 4)