Закон за правата на родителите и новородените по време на родовия процес (Аржентина)

Хуманизирано (нормално физиологично) раждане – Закон №25.929 за правата на родителите и децата/новородените по време на родовия процес.

Декларация от страна на Сената във връзка с Националната система за информираност на жените. Декларация с цел разпространение (и прилагане) на нормалното физиологично раждане.

Камарата на Народните представители на Аржентина започва кампания относно запознаване на обществото с важността от присъствието на придружител на жената по време на раждане и положителното му влияние върху здравето на майката и детето.

Сенатът и Камарата на Народните представители на общо събрание в Конгреса налагат следните промени в закона:

Член 1: Настоящият закон трябва да бъде приложен както в държавните, така и в частните здравни заведения на територията на страната (Аржентина). Държавните (общински) здравни заведения и частните (платени) медицински центрове, задължително трябва да прилагат застъпените от закона права като част от Задължителната Здравна Програма.

Член 2: Във връзка с бременността, раждането и послеродовия период, всяка жена има следните права:
2.1) Да бъде информирана относно различните медицински интервенции, които може да се наложи да ѝ бъдат направени по време на тези процеси, по начин който ѝ позволява свободен избор, когато са налице алтернативи.
2.2) Да се отнасят към нея с уважение и по индивидуален начин, който да ѝ осигури уединение и запазване на интимността по време на асистиране на тези процеси, както и да бъдат уважени културните и етническите ѝ принадлежности.
2.3) По време на родовия процес да бъде приемана като здраво лице и да ѝ бъде дадена възможност да бъде протагонист на собственото си раждане.
2.4) Има право на нормално (физиологично) раждане, което да протича със спазване на физиологичните и психологичните времеви нужди. А също така избягване на инвазивните манипулации и прилагането на медикаменти, които не са оправдани от влошаване на здравословното състояние на родилката или плода.
2.5) Да бъде информирана относно развитието на родовия процес и здравословното състояние на бебето и като цяло да участва във всички действия на здравните специалисти.
2.6) Да не бъде подложена на прегледи или лекарски манипулации с цел медицинско проучване (или опити), с изключение на случаите, в които е дала писменото си съгласие пред комисията по Биоетика към съответната болница.
2.7) Има право на един придружител, по неин избор, по време на първия етап на раждането (периодът на разкритие), раждане и послеродовия период.
2.8) Да не бъде разделяна от бебето си в продължение на целия болничен престой, когато новороденото не се нуждае от специални лекарски грижи.
2.9) Да бъде информирана, още по време на бременността, относно ползите от кърменето и да получава подкрепа по време на кърменето.
2.10) Да получи знания относно необходимите грижи за самата себе си след раждането, както и за обгрижване на новороденото.
2.11) Да получи подробна информация относно страничните ефекти и вредите от тютюнопушенето, алкохола и употребата на дрога върху нейното здраве и това на бебето.

Член 3: Всяко новородено има право:
3.1) Да се отнасят към него с почит и уважение.
3.2) На своята безпогрешна идентификация.
3.3) Да не бъде подложено на никакви медицински прегледи и опити с учебна цел, с изключение на случаите, в които законните му представители са изразили писмено съгласие с формуляр, одобрен от комитета по Биоетика на съответната болница.
3.4) Да бъде в непрекъснат контакт с майка си в продължение на целия болничен престой, като този контакт се започне възможно най-рано. Този контакт да бъде съобразен с неговото здравословно състояние, както и с това на майката.
3.5) Родителите му да бъдат обучени и информирани относно грижите необходими за растежа и здравословното му развитие, както и относно имунизационния му календар.

Член 4: При рискови ситуации за здравето на новороденото, родителите му имат правото:
4.1) Да получат пълна информация, на достъпен за тях език, относно здравословното състояние на детето им, в това число диагнози, прогноза и начин на лечение.
4.2) Да имат непрекъснат достъп до детето си винаги, когато здравословното му състояние позволява, и да вземат участие в обгрижването му, както и да вземат решения свързани с начина на провеждане на лечението.
4.3) Да представят писменото си съгласие с формуляр, одобрен от комисията по Биоетика към съответната болница, относно манипулации, прегледи и опити, на които трябва да се подложи детето, с цел изучаване на болестта му.
4.5) Да им се помага при кърмене на новороденото, винаги когато това не въздейства неблагоприятно върху здравето му.
4.6) Да получат информация и съвети относно специалните грижи, от които се нуждае детето им.

Член 5: Официален орган, прилагащ този закон, е Министерство на Здравеопазването в обхвата на своите компетенции, а така също и съответните санитарни органи на различните административни области и Буенос Айрес.

Член 6: При неизпълнение на нововъведенията в настоящия закон, държавните и частните здравни заведения, а така също и здравните специалисти и работници, и болничните звена, в които упражняват професията си, подлежат на съдебна отговорност.

Член 7: Настоящият закон влиза в сила в 60 дневен срок след обнародването му.

Член 8: Уведомява се Изпълнителната власт.

 

Законът е обнародван в Заседателната зала на Аржентинския Конгрес в Буенос Айрес на 25 август 2004 година.
Влиза в сила на 17 септември 2004 година.

Източник: http://www.unicef.org/argentina/spanish/ley_de_parto_humanizado.pdf

Благодарим за превода на Елеонора Мусева!

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.