Отговор на Министерството на здравеопазването относно насилието над родилките

В отговор на отвореното писмо, което изпратихме относно Вашите разкази за насилие, както и писмата които Вие изпратихте във връзка с кампанията, получихме следното от заместник министър д-р Ванъо Шарков.

 

ВанъоШарков

Д-р Ванъо Шарков – от 2014 е заместник-министър на здравеопазването в кабинетът „Борисов II“.

 

_______________________

 

Относно: Ваше писмо по повод разкази за насилие над родилки

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МУТАФОВА,
В отговор на изпратено от Вас писмо по повод състоянието на родилната помощ в България, в което обръщате специално внимание на проблем с насилие над родилки, Ви информирам следното:

Твърдението Ви, че в България се извършва насилие над родилки в болниците, е сигнал за нас, който не можем да пренебрегнем. Без да неглижираме предоставената от Вас информация, трябва да отбележим все пак, че в България при раждания ежедневно има удовлетворени и щастливи от събитието жени и семейства.

В писмото Ви се визира „всекидневното насилие; упражнявано над родилки от медицинския nерсонал, включително доктори, акушерки, медицински сестри и санитари“. Същевременно се посочва, че в резултат на организираната от Вас кампания в социалните мрежи, са получени 60 индивидуални разказа за физическо и психическо насилие, причинено от медицинския персонал. За посочените сигнали не е уточнёно за какъв период се отнасят. Информирам Ви, че от посrьпилите в МЗ разкази на жени, е видно, че се касае за раждания в различен период, включително и от 2002 година. Броят на ражданията в България е над 60 000 за година. От това произтича, че въз основа на представените данни не би могло да се прави извод за съществуващо „ежедневно насилие над родилки“. Въпреки това подкрепяме политиката против насилие над родилки, като считаме, че не следва да се допуска нито един такъв случай.

В тази връзка законодателството в страната ни гарантира редица права на всички хора, включително на бременните, раждащите и родилйте жени — Конституцията на Р. България, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Конвенцията за защита на правата на човека, Националния рамков договор. В тези документи индивидуалните и общи права и задължения са ясно разписани в съответствие с международните препоръки. За тяхното спазване съществуват законови гаранции и институции, оторизирани да осъществяват контрол както за индивидуални пропуски и нарушения, така и за организационни и институционални несъответствия. Във връзка с това всеки пациент, вкл.  родилка, който счита, че правата му са нарушени, би могъл да се обърне към органите, гарантиращи този контрол: етичните комисии на болниците, на БЛС и/или Изпълнителна агенция „Медицински одит“, НЗОК и МЗ. При липса или неудовлетворителна реакция от тяхна страна е налице възможност правата да се търсят и по съдебен ред.

Становището на СЗO за .превенция и премахване на неуважението и насилието по време на раждане в болнични •заведения има препоръчителен характер и е основно за страни, в които липсва гаранция за осъществяване на контрол по опазването на личните права на всяка жена – бременна, раждаща или родилка. Изразяваме становището, че в България качеството на предоставянето на медицински услуги в акушерството и гинекологията е нормативно уредено, гарантиращо правата на пациентките.

Без съмнение насилието над родилки е абсолютно недопустимо. В тази връзка всеки отделен случай би трябвало да бъде разглеждан индивидуално и отговорно от компетентните институции. При наличие на данни за насилие те трябва да се предоставят на компетентните органи. . В тази връзка Ви информирам, че постъпилите в М3 индивидуални разкази с твърдения за насилие над родилки не са съпроводени с обективни доказателства, като същевременно не са визирани и конкретни данни, по които би могло да се извърши проверка на случая – лечебно заведение, точен времеви период, имена на родилката и/или лекуващия лекар.

Въпреки гореизложеното относно нормативната база, подкрепяме тезата, че справянето с проблема изисква и неформални действия – информираност, добри практики и др., които бихме могли да обсъдим в бъдеще на широк обществен форум.

По принцип механизмът на изработване на нормативните актове и техните изменения изисква задължително обсъждане на всички постъпили становища и предложения от ръководството на МЗ. При приемането им се отразяват в окончателния вариант на нормативния документ. В тази връзка Ви информирам, че този подход е приложен и към всички постъпили предложения, касаещи медицинското обслужване на бременните и родилките.

В заключение бих желал още веднъж да изразя своята и на екипа на Министерство на здравеопазването ангажираност с проблемите на всички пациенти. Като основен приоритет на министерството е поставен въпросът за подобряване на медицинското обслужване за децата, бременните и майките. В тази връзка при предприемане на необходимите действия за подобряване на досrьпа и качеството на медицинското обслужване считаме, че за постигане на по-добри резултати в тази насока е от безспорно значение сътрудничеството с неправителствените организации.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ
заместник министър

_____________________

 

Оригиналът:

Pismo-MoH-2015-p1Pismo-MoH-2015-p2

 

 

 

 

 

 

 

 

В pdf формат: Pismo MoH 2015

1 коментар »

  • Ка казва:

    Не можах да се сдържа. Една година не съм погледнала човека до мен точно заради психическото насилие, което преживях за 5 дни в Шейново. Попаднах там с извън маточна бременност, не ми казваха 3 дни какво ми е, държаха се арогантно, викаха ми и ме обиждаха, не ми даваха храна и вода, макар, че в картона ми ПИШЕШЕ, че може да се храня, три дни стоях без никой да ми каже какво става, накрая вдигнах луд скандал и дойде шефът на отделението, да се оправдава, че били претоварени било празници и подобни глупости и че ама как не ми давали да ям, те сигурно се били объркали. На това отгоре и ме водиха по гол задник по коридорите, където има и посетители.
    Цялото нещо, понеже нямаше пукнат лекар там и сестрите и санитарките си правеха каквото си искат.
    Може би никога няма да се реша да имам деца, понеже все още сънувам че съм в гадната им болница и не мога да се отърся от това.

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.