Прессъобщение: НПО се обединяват за подобряване на родилните грижи у нас

Предизвикателствата пред майчиното здравеопазване – да върнем жените във фокуса на грижите

 

Неправителствени организации се обединяват за подобряване на родилните грижи в страната

 

16 август 2015 г., София

 

Зачестилите проблеми в майчиното здравеопазване ясно показват, че е назрял моментът да се предприемат всеобхватни действия за подобряване на родилните грижи, предоставяни у нас. Тревожните статистики не могат да бъдат пренебрегвани. Раждаемостта от началото на годината е паднала с 2% в София и с повече от 27% във Видин спрямо миналата година, като се очаква общият брой раждания за годината да достигне рекордно ниски размери. В същото време раждащите жени все още не са в центъра на грижи, каквато е препоръката на Световната здравна организация и Международната федерация по акушерство и гинекология. Това е ясно както от статистиките за броя на ражданията със секцио, който е нараснал до повече от 40%, така и от тревожните разкази за травматичните си раждания, които жените споделят със Сдружение „Родилница“.

Поради тези причини от юни 2015 г. стартира проект за обединяване на усилията на неправителствените организации, работещи в сферата на подобряване на грижите за родилките и техните бебета. Проектът „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване“ се изпълнява от Сдружение „Родилница“ и Фондация „Родители за родители“ и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., www.ngogrants.bg. Организаторите посочиха, че в проекта се включват активисти и представители от широк кръг неправителствени организации, в това число Сдружение „Естествено“, Асоциация на българските дули, Фондация „Макове за Мери“, Фондация „Приятелство“, Фондация „Нашите недоносени деца“, Български хелзинкски комитет, Алианс на българските акушерки и Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“.

Организаторите от Сдружение „Родилница“ и Фондация „Родители за родители“ призовават за достъпна и уважителна грижа, която използва доказани медицински методи и отхвърля остарелите и вредни практики. Все повече майки и семейства в България търсят такава грижа с уважение и все повече лекари и болници са готови да им предоставят такова обслужване. „Целта на настоящия проект е да обедини заинтересованите организации, за да могат по-ефективно да се включат в процесите за вземане на решения в майчиното здравеопазване и да подпомогнат отговорните институции в справянето с очерталите се проблеми”, заяви Нели Мутафова, заместник-председател на Сдружение „Родилница“.

„Важно е да отбележим положителните стъпки, които Министерството на здравеопазването предприе – например разследването на Изпълнителна агенция „Медицински одит” в една част от родилните отделения в страната и Стратегията за подобряване на майчиното и детско здравеопазване. Същевременно е нужно да изтъкнем къде са проблемните области, къде добрите намерения не успяват да намерят практическа реализация, защото измерителите на МЗ не могат да ги засекат и точно там е мястото на неправителствения сектор: да покаже и подпомогне МЗ в налагането на политики на добра майчина грижа, основана на научни доказателства и осъществена с уважение към майката и бебето”, подчерта Миглена Делчева – управител на Фондация „Родители за родители“.

Адв. Елена Атева, член на борда на директорите за международната организация Human Rights in Childbirth обясни, че в последните години и в световен мащаб се развива движение за майчини грижи с уважение, което обединява различни специалисти, работещи по въпроса – от родители, лекари и акушерки до активисти, юристи и политици. Адв. Атева цитира последните препоръки на Международната федерация по акушерство и гинекология, съгласно които „всяка майка има право на позитивно преживяване по време на раждане и на грижи, предоставяни със съчувствиe и запазване на човешкото достойнство. Майката и бебето трябва да бъдат предпазени от ненужни интервенции, практики и процедури, които не се основават на доказателства“.

В допълнение адв. Даниела Фъртунова от Българския хелзинкски комитет заяви, че „Законът за здравето предвижда, че на бременната, раждащата или родилата жена се дължат услуги, които да гарантират нейното и това на детето й оптимално здравословно състояние и оптимална жизнена среда“. Въпреки законодателната уредба обаче правата на раждащите жени системно се нарушават, посочи Фъртунова, защото няма реални механизми за осъществяването на правата им – информираното съгласие или отказ на жената се пренебрегва от медицинския екип, жената ражда, непридружена от свой близък човек и се разделя от детето й в първите часове след раждането. Адв. Фъртунова реферира към Хартата за универсалните права на бременните и раждащи жени. Тя подчерта, че сред целите на проекта е да се задейства диалог между гражданските организации и отговорните институции.

 

 

За повече информация:

Нели Мутафова  – тел. 0878 660 145, info@rodilnitza.comwww.rodilnitza.com

Миглена Делчева – тел. 0889 915 016 miglenadelcheva@hotmail.com

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., www.ngogrants.bg. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Родилница“ и от Фондация „Родители за родители“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.