- Родилница - http://www.rodilnitza.com/blog -

Прессъобщение: НПО се обединяват за подобряване на родилните грижи у нас

Предизвикателствата пред майчиното здравеопазване – да върнем жените във фокуса на грижите

 

Неправителствени организации се обединяват за подобряване на родилните грижи в страната

 

16 август 2015 г., София

 

Зачестилите проблеми в майчиното здравеопазване ясно показват, че е назрял моментът да се предприемат всеобхватни действия за подобряване на родилните грижи, предоставяни у нас. Тревожните статистики не могат да бъдат пренебрегвани. Раждаемостта от началото на годината е паднала с 2% в София и с повече от 27% във Видин спрямо миналата година, като се очаква общият брой раждания за годината да достигне рекордно ниски размери. В същото време раждащите жени все още не са в центъра на грижи, каквато е препоръката на Световната здравна организация и Международната федерация по акушерство и гинекология. Това е ясно както от статистиките за броя на ражданията със секцио, който е нараснал до повече от 40%, така и от тревожните разкази за травматичните си раждания, които жените споделят със Сдружение „Родилница“.

Поради тези причини от юни 2015 г. стартира проект за обединяване на усилията на неправителствените организации, работещи в сферата на подобряване на грижите за родилките и техните бебета. Проектът „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване“ се изпълнява от Сдружение „Родилница“ и Фондация „Родители за родители“ и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., www.ngogrants.bg. Организаторите посочиха, че в проекта се включват активисти и представители от широк кръг неправителствени организации, в това число Сдружение „Естествено“, Асоциация на българските дули, Фондация „Макове за Мери“, Фондация „Приятелство“, Фондация „Нашите недоносени деца“, Български хелзинкски комитет, Алианс на българските акушерки и Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“.

Организаторите от Сдружение „Родилница“ и Фондация „Родители за родители“ призовават за достъпна и уважителна грижа, която използва доказани медицински методи и отхвърля остарелите и вредни практики. Все повече майки и семейства в България търсят такава грижа с уважение и все повече лекари и болници са готови да им предоставят такова обслужване. „Целта на настоящия проект е да обедини заинтересованите организации, за да могат по-ефективно да се включат в процесите за вземане на решения в майчиното здравеопазване и да подпомогнат отговорните институции в справянето с очерталите се проблеми”, заяви Нели Мутафова, заместник-председател на Сдружение „Родилница“.

„Важно е да отбележим положителните стъпки, които Министерството на здравеопазването предприе – например разследването на Изпълнителна агенция „Медицински одит” в една част от родилните отделения в страната и Стратегията за подобряване на майчиното и детско здравеопазване. Същевременно е нужно да изтъкнем къде са проблемните области, къде добрите намерения не успяват да намерят практическа реализация, защото измерителите на МЗ не могат да ги засекат и точно там е мястото на неправителствения сектор: да покаже и подпомогне МЗ в налагането на политики на добра майчина грижа, основана на научни доказателства и осъществена с уважение към майката и бебето”, подчерта Миглена Делчева – управител на Фондация „Родители за родители“.

Адв. Елена Атева, член на борда на директорите за международната организация Human Rights in Childbirth обясни, че в последните години и в световен мащаб се развива движение за майчини грижи с уважение, което обединява различни специалисти, работещи по въпроса – от родители, лекари и акушерки до активисти, юристи и политици. Адв. Атева цитира последните препоръки на Международната федерация по акушерство и гинекология, съгласно които „всяка майка има право на позитивно преживяване по време на раждане и на грижи, предоставяни със съчувствиe и запазване на човешкото достойнство. Майката и бебето трябва да бъдат предпазени от ненужни интервенции, практики и процедури, които не се основават на доказателства“.

В допълнение адв. Даниела Фъртунова от Българския хелзинкски комитет заяви, че „Законът за здравето предвижда, че на бременната, раждащата или родилата жена се дължат услуги, които да гарантират нейното и това на детето й оптимално здравословно състояние и оптимална жизнена среда“. Въпреки законодателната уредба обаче правата на раждащите жени системно се нарушават, посочи Фъртунова, защото няма реални механизми за осъществяването на правата им – информираното съгласие или отказ на жената се пренебрегва от медицинския екип, жената ражда, непридружена от свой близък човек и се разделя от детето й в първите часове след раждането. Адв. Фъртунова реферира към Хартата за универсалните права на бременните и раждащи жени. Тя подчерта, че сред целите на проекта е да се задейства диалог между гражданските организации и отговорните институции.

 

 

За повече информация:

Нели Мутафова  – тел. 0878 660 145, info@rodilnitza.comwww.rodilnitza.com

Миглена Делчева – тел. 0889 915 016 miglenadelcheva@hotmail.com

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., www.ngogrants.bg. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Родилница“ и от Фондация „Родители за родители“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.