Грижи с уважение за раждащите жени

1 февруари 2016 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

http://www.birthisbeautifulbyina.com/

Майчини грижи с уважение, фотограф: Ина Ботева

 

Когато говорим за правата на раждащата жена, можем да започнем като в посредствен американски филм – има една добра и една лоша новина. Добрата е, че затрудненията, които жените срещат днес, влизайки в българската система за родилни грижи, са отдавна познати и преодолени в развитите страни. Лошата – че България е едва в началото на пътя, а именно – да осъзнаем, че в тази система има проблем. 

 

В рамките на проект „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване“, финансиран от Програма за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП 2009–2014 адвокат Елена Атева разяснява какви са международно защитените права на раждащата жена, кои са най-честите нарушения на тези права и има ли системи, които са решили този проблем.

 

 

Къде сме ние?

Всъщност, някъде по средата. Безспорно в повечето европейски държави съдържанието на понятието „безопасно майчинство“ се е развило далеч отвъд физическото оцеляване на майката и бебето. То включва респект към основните човешки права на жените – достойнството, чувствата, изборите и предпочитанията им, както и правото на придружител по време на раждане.

В средата на 2015 г. изследователи от Световната здравна (СЗО) и Медицинския институт Джон Хопкинс публикуваха мащабно изследване за правата на раждащата жена и нарушаването им. Документът е резултат от обобщение на данните в 65 проучвания, проведени в 34 страни по целия свят. Оказва се, че проблемите, които раждащите жени срещат навсякъде по света, са доста сходни и могат успешно да бъдат класифицирани в седем групи:

1)  Физическо насилие

2)  Сексуално насилие

3)  Вербално насилие

4)  Стигма и дискриминиране

5)  Неспазване на професионалните стандарти за грижа

6)  Лоша комуникация между жените и изпълнителите на медицинската дейност

7)  Състоянието на здравната система и нейните ограничения

Тези общи формулировки обобщават преживявания, които за съжаление могат да разпознаят почти всички пациентки на българските родилни отделения – от груб или вулгарен език, през неуважение на желанията и липса на информирано съгласие, непредоставяне на информация, дискриминация по етнически или социален признак, лишаване от достъп до бебето и т.н.


 

Неуважението към родилките и майчината смъртност

Както гласи старото клише, „причините за този проблем са комплексни“. Огромно предизвикателство е приемането, че психологическото и физическо насилие над раждащата жена е в реда на нещата. Много от обществата не познават друг модел на грижа. Затова и липсват политики, които да наложат уважението към родилката като водещ принцип, който да бъде защитен от закона, медицинските правила и болничните практики; липсват лидери на мнение, които да отстояват тази кауза; липсва и съзнание у самите работещи в системите за родилна грижа, че съществуващото статукво има нужда от качествена промяна. Лошото отношение към бременната и раждащата жена е по-характерно за развиващите се, отколкото за развитите държави, затова и основната маса от изследвания са от Азия, Африка и Латинска Америка. Данните в тях сочат, че неуважението към раждащата жена може да застраши живота ѝ. Докладът на СЗО посочва насилието и неуважението по време на раждане като една от основните пречки за намаляване на майчината смъртност в световен мащаб.

 

Правата на раждащата жена

Зачитането на човешките права трябва да се превърне в акцент на Глобалната стратегия за женско и детско здраве. Такава поне е гледната точка на международна група учени, които изследват проблема. Резултатът от работата им е публикуван през септември миналата година в сп. „Бритиш медикъл джърнал“. Документът поставя амбициозни цели към здравните системи и правителствата в много държави по света, а постигането им може да се случи с едновременни мерки на всички нива на системата. Например – да се приемат закони, които да овластяват бременната и раждаща жена, да ѝ дават повече възможности да изисква и защитава правата си; да осигурят достъп до качествено здравеопазване на всички бременни, раждащи и деца; да обучат жените, включително тези от групи в риск, за техните права и възможности.

През 2011 г. група адвокати, учени и активисти разработват Хартата за универсалните права на бременните и раждащи жени. Тези права са извлечени от широко разпространени международни конвенции и други правни инструменти, които са приети в много държави, в това число и в България.

 

Харта за правата на раждащата жена

 • Всяка жена им право да не бъде наранявана или унижавана.
 • Всяка жена има право на информация, информирано съгласие и отказ, и уважение към нейния избор и предпочитания, включително да бъде придружавана по време на цялата грижа.
 • Всяка жена има право да ражда в уединение и необезпокоявана от нежелани погледи.
 • Всяка жена има право да бъде третирана с достойнство и уважение.
 • Всяка жена има право на равенство, да получава еднакво качествена грижа, без да бъде дискриминирана.
 • Всяка жена има право на здравеопазване и на най-високото възможно ниво здраве.
 • Всяка жена има право на свобода, автономност, самостоятелни решения, и да не бъде насилвана.

 

Да го направим възможно

Проблемите със спазването правата на раждащата жена и нейното бебе са сходни навсякъде по света. Много европейски системи са минали по пътя, който предстои на България, за да направят родилната си помощ по-съвременна, щадяща, рентабилна, и преди всичко – обърната към потребностите на новороденото и майката.

Сред възможните стъпки за подобряване на средата виждаме:

 • Внедряване на доказани добри практики в болничните протоколи за грижа;
 • Промяна на медицинските стандарти по неонатология и акушерство и гинекология; създаване на отделен стандарт по акушерство, който регламентира и дейността на акушерките;
 • Нормативно регламентиране на възможността раждащата жена да бъде придружена;
 • Нормативно регламентиране на възможността бебето да бъде оставено при майка си винаги, когато медицинското му състояние го позволява;
 • Нормативно регламентиране на достъпа на родителите на бебета с проблеми (в това число недоносени) до децата им;
 • Осъвременяване на познанията и уменията на медицинските екипи в областите: подкрепа за кърмене; контакт с пациенти; предоставяне на информирано съгласие и др.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване“, финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г.. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Родилница“ и от Фондация „Родители за родители“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

www.ngogrants.bg , www.eeagrants.bg

 

За повече информация:

Нели Мутафова – тел. 0878 660 145, info@rodilnitza.com

Миглена Делчева – тел. 0889 915 016 miglenadelcheva@hotmail.com

http://www.rodilnitza.com/blog/headline/project-rights-in-childbirth/

1 коментар »

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.