Покана за общо събрание на сдружение „Родилница“


15.06.2021 г.

На основание чл. 14, ал. 1 от устава на сдружение „Родилница” се свиква общо събрание на членовете на сдружението на 05.07.2021 г. от 16.00 часа в град София на адрес ул. Братя Миладинови 37, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на членовете на управителния съвет на сдружение „Родилница” и избор на нови членове, нов председател и заместник-председател.
2. Приемане на промени в устава, на ново седалище и адрес на управление и ново лого на сдружение „Родилница”.

При липса на необходимия кворум, заседанието ще се проведе един час по-късно от обявения час, на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове. Желаещите да участват дистанционно ще получат линк за среща в платформата Zoom на електронната поща преди началото на събранието.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.