Покана за Общо събрание на Сдружение „Родилница“


Покана за Общо събрание на Сдружение „Родилница“

(по-долу наричано СДРУЖЕНИЕТО за краткост)

На основание на чл. 13 от Устава на сдружението, Управителният съвет на Сдружението организира Общо събрание на членовете на Сдружението на 18.02.2017г. от 17 часа в град София на адрес: ул. Раковски 113, ет. 5, ап. 17–18 при следния дневен ред:

Дневен ред

1. Отчет за дейността на сдружението за 2016 година

2. Приемане на нови членове на ОС

3. Промяна на адреса по регистрация

4. Промяна на Устава на СДРУЖЕНИЕТО

5. Избор на Председател и Управителен Съвет на Сдружението

6. Приемане на комуникационна стратегия, насоки и план за действие за работата на РОДИЛНИЦА през 2017 година.

При отсъствие на необходимия кворум, заседанието ще се проведе един час по-късно от обявения час, на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на представените членове на ОС.

Молбите за членство и кандидатурите за член на Управителния съвет следва да се изпратят писмено до 16.02.2017 г. на електронен адрес info@rodilnitza.com.

 

Молба за членство

Устав


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.