Първа работна среща по проекта за застъпничество, проведена


6. IMG_20150927_115043669_2 Работна атмосфера, 27.9.2015 г.
Днес,  27 септември 2015 г. се проведе първата работна среща по проекта „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г.

www.ngogrants.bg


Темата на работната среща /  Уъркшоп бе формулирана като «Правата в майчиното здравеопазване. Концепции за добра грижа».

След встъпителните думи и представянето на участниците бяха направени следните презентации:

1. „Концепция за грижа с уважение в майчиното здравеопазване“ — изговена от адв. Елена Атева, Сдружение „Родилница“, представена от Миглена Делчева

2. „Концепция за медицина, основана на доказателства“  — д‑р Бояна Петкова, фондация „Макове за Мери“
3. „Здравни права на раждащата жена“ — адв. Даниела Фъртунова, Български хелзинкски комитет
4. „Регулацията и организацията на акушерската дейност в България – анализ на бариерите пред спазването на правата на жените“ — изготвена от Даниела Колева, Алианс на българските акушерки, представена от Павлинка Герина

 

Самите презентации, както и докладите, върху които те се базират, са интересни не само за тесния кръг специалисти, затова ще бъдат качени максимално скоро.
Практическата работа включваше преглед и осъвременяване на стратегическия план на
застъпническата кампания, както и формиране на работни групи.
Интересно и ефективно се оказа ползването на метода за генериране на идеи „Световно кафене“.

Дискусията по презентациите и работата в групи бяха модерирани от д‑р Георги Методиев (фасилитатор) и д‑р Деница Хинкова (помощник-фасилитатор и доброволец в работната среща).

Деница Хинкова е  доктор по политология в Катедра “Публична администрация” към Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
Георги Методиев е доктор по политология в Катедра Политология към СУ “Св. Климент Охридски”.

Работна атмосфера
Работна атмосфера

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Родилница“ и от Фондация „Родители за родители“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и на Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.