Първа работна среща по проекта за застъпничество, проведена

6. IMG_20150927_115043669_2 Работна атмосфера, 27.9.2015 г.
Днес,  27 септември 2015 г. се проведе първата работна среща по проекта „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г.

www.ngogrants.bg


Темата на работната среща /  Уъркшоп бе формулирана като «Правата в майчиното здравеопазване. Концепции за добра грижа».

След встъпителните думи и представянето на участниците бяха направени следните презентации:

1. „Концепция за грижа с уважение в майчиното здравеопазване“ — изговена от адв. Елена Атева, Сдружение „Родилница“, представена от Миглена Делчева

2. „Концепция за медицина, основана на доказателства“  — д‑р Бояна Петкова, фондация „Макове за Мери“
3. „Здравни права на раждащата жена“ — адв. Даниела Фъртунова, Български хелзинкски комитет
4. „Регулацията и организацията на акушерската дейност в България – анализ на бариерите пред спазването на правата на жените“ — изготвена от Даниела Колева, Алианс на българските акушерки, представена от Павлинка Герина

 

Самите презентации, както и докладите, върху които те се базират, са интересни не само за тесния кръг специалисти, затова ще бъдат качени максимално скоро.
Практическата работа включваше преглед и осъвременяване на стратегическия план на
застъпническата кампания, както и формиране на работни групи.
Интересно и ефективно се оказа ползването на метода за генериране на идеи „Световно кафене“.

Дискусията по презентациите и работата в групи бяха модерирани от д‑р Георги Методиев (фасилитатор) и д‑р Деница Хинкова (помощник-фасилитатор и доброволец в работната среща).

Деница Хинкова е  доктор по политология в Катедра “Публична администрация” към Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
Георги Методиев е доктор по политология в Катедра Политология към СУ “Св. Климент Охридски”.

Работна атмосфера

Работна атмосфера

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Родилница“ и от Фондация „Родители за родители“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и на Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.