НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ СФОРМИРАТ КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ СФОРМИРАТ
КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Днес, 21 март 2016 г. от 12 ч. в Пресклуба на БТА-София се проведе пресконференция, която представи резултатите по проекта “Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване”. Пълният запис е на разположение на сайта на БТА: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_g0uelhp4

 

 

УЧАСТНИЦИ:

РАЛИЦА ДИМИТРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

БОЯНА ПЕТКОВА – ПЕДИАТЪР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „МАКОВЕ ЗА МЕРИ“

МИЛЕНА ДЯНКОВА – ФОНДАЦИЯ „РОДИТЕЛИ ЗА РОДИТЕЛИ“

НЕЛИ МУТАФОВА – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „РОДИЛНИЦА“
ЕЛЕНА КРЪСТЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „ЕСТЕСТВЕНО”
ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

КОАЛИЦИОННА МРЕЖА: Фондация „Родители за родители“, Сдружение „Естествено“, Фондация „Макове за Мери“, Български хелзинкски комитет, Асоциация на българските дули, Сдружение „Родилница“, Фондация „Приятелство“, журналисти и активисти

 

В последното десетилетие в България се установи трайна тенденция все повече жени, които планират бременност и раждане, да участват активно и осъзнато в тези процеси. Оказва се обаче, че все още няма кой да посрещне тази тяхна нужда и затова периодично в общественото пространство се повдига темата за недоволството на жените от системата за майчино здравеопазване и неудовлетворителните показатели на страната ни по отношение на майчиното и детско здраве. Патерналистичният модел на отношенията между лекари и пациенти, недостатъчно гъвкавата организацията на работа в болниците, инерцията в прилаганите практики – това са само част от въпросите, които вълнуват бъдещите родители и работещите за промяна на статуквото.

Обединени от загрижеността си за майките и новородените деца, неправителствени организации, журналисти и активисти сформирахме „Коалиция за майчино здравеопазване“. Целта ни е да спомогнем за оптимизирането на действащия модел в майчиното здравеопазване, да фокусираме вниманието на специалистите и институциите върху жените и бебетата, да участваме активно в определянето на политиката в сектора.

През декември 2015 г. Коалицията проведе on-line анкета с майки, родили в България през последните 3 години. Откликнаха 5292 жени. Основната цел на допитването беше да се установи прилага ли се практиката за „първи контакт“ между майката и новороденото. Още през януари представихме резултатите, според които при близо 90% от ражданията този контакт не се случва.

 

Около 30% от участващите в анкетата отговориха на последния, отворен въпрос, описвайки подробности от раждането в българска болница – както в позитивен, така и в негативен аспект.

Като особено проблематични се открояват областите:

 • Подкрепа за кърмене — 20.7%
 • затруднена комуникация между медицинския персонал и родителите — 6%,
 • отрицателно отношение от страна на медицинския персонал — 15%
 • неоптимизирана болнична организация — 11.7%
 • необосновано дълга раздяла на майки и бебета — 10.5%.

 

Нашата цел е да си сътрудничим активно с отговорните институции, както и с организациите на професионалистите в сферата на майчиното здравеопазване,  за да подобрим качеството на грижата за новородените и техните майки, да намалим рисковете в периода на бременността и раждането, и да повишим удовлетвореността на родителите от преживяването „раждане“.

Част от мерките, за които ще работим:

 • актуализиране на медицинските стандарти по акушерство и гинекология и неонатология в съответствие с най-съвременните препоръки в тази сфера;
 • въвеждане на единни протоколи за раждане и неонатална грижа във всички родилни отделения в страната;
 • реорганизация на практиките в процеса на раждане, с цел осигуряване на възможност за първи контакт, кенгуру грижа и благоприятен неонатален период за бебето и майката;
 • отпадането на таксите за придружител на раждащата жена, както и на такса „избор на екип“;
 • преосмисляне на понятието „информирано съгласие“ като процес и диалог между бременната и медицинския екип, а не като бланка за подпис;
 • осигуряване на оптимално наблюдение на всички бременни, независимо от социалния им статус;
 • регламентиране на самостоятелната акушерска практика — наблюдение на нормално протичаща нискорискова бременност и асистиране на нормално протичащо раждане и осъществяване на акушерска грижа в болнични и извънболнични звена.

 

Допълнителна информация за приоритетите и дейностите на Коалицията можете да намерите на фейсбук страницата ни, както и на сайта www.maternitycare-bg.org

 

Благодарим Ви за вниманието и интереса!

 

За повече информация и контакти: Ралица Димитрова – 0897 897 111

 

Този документ е създаден по проект „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г., www.ngogrants.bg. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Родилница“ и от Фондация „Родители за родители“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

1 коментар »

 • Симеонова казва:

  Здравейте, искам да заявя подкрепата си във връзка с работата Ви по проекта „Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спаз­ване на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване“. Аз раждах през 2015г. в “Майчин дом”, София. Бях се спряла на лекар за “избор на екип”, но тъй като той не искаше и да чуе за плана ми за раждане, освен това искаше да изроди по- рано бебето, още недоносено, без да е започнала никаква родилна дейност, тъй като излизаше в отпуск, се отказах от него. Родих без избор на екип, защото в последния момент нямаше време да търся нов лекар. Съответно, на молбата ми към дежурните лекари да ми сложат епидурална упойка, която да си заплатя, ми бе отказано. Също така не ми сложиха и никаква упойка при зашиването на епизиотомия, в най- тежката, трета степен, което беше чисто зверство и съвсем необосновано. От тежкото раждане получих пролапс, а детето ми, от бързането на лекарите да го изродят, че им свършваше смяната, се появи на бял свят с тортиколис. За последното съм сигурна, че е от грешка на лекарите при раждането, защото в това ме увери рехабилитатора, при който ходихме впоследствие на физиотерапия. Платих си за ВИП стая на ет. 12, за да съм заедно с бебето, но всички стаи бяха заети и се наложи да чакам 8- 9 часа на друг етаж, докато ме качат на ет. 12. Никой не си направи труда да ме осведоми дали бебето е живо и е добре, бях в неведение тези цели, страшни 8- 9 часа. През това време бебето вече беше захранено с АМ и то така и не поиска да засуче повече. Уж имаше консултанти по кърмене, но никой не ми помогна, чувствах се абсолютно изоставена. Сестрите, които се грижеха за бебетата се държаха ужасно, упрекваха ме, че не се справям с кърменето, че е нормално бебето да реве, защото явно “било ревла” и куп други незаслужени упреци към нова майка, която за първи път хваща в ръцете си новородено. Не ми обърнаха никакво внимание. Дори не искаха да слязат с мен и бебето на изписването. Нямаше и стая за изписване, както ми рекламираха в деня на “Отворени врати”. Излязох от тази болница страшно разочарована, обезверена в системата на българското здравеопазване и с ясното съзнание, че повече там няма да стъпя никога. Надявам се да успеете да промените нещата в положителна насока и ако мога да помогна с нещо за това с радост бих го направила. Успех!

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.